Debatdag LETS 29 april Antwerpen

Plaats: Zaal De Vrede in de Vredestraat 16-22 2600 Berchem

www.denieuwevrede.be

Agenda:

Op deze dag willen we samen met de kernleden van de Vlaamse LETS-groepen  ervaringen uitwisselen en gemeenschappelijke thema’s samen uitdiepen. Hier onder beschrijf ik een drietal thema’s. Graag jullie aanvullingen en bedenkingen hierover.

 

  1. De plaatselijke LETS-economie

 

Hoe waarderen we? Wat met taken ten behoeve van de hele LETS-groep? Interletsen. Evolutie van totaal aantal LETS-eenheden in de groep? Creatie of vernietiging van LETS-eenheden?

 

  1. Regionale werking LETS-groep met subgroepen

Hoe omgaan met geografische spreiding? Lokale kernen: autonomie en verbondenheid, Identiteitsontwikkeling, naamgeving groep,…

 

  1. Positie van LETS in de huidige ruil- en deeleconomie

Voortbouwen op de aanzetten die op de LETS-dag van 18 november 2016 werden aangebracht door de sprekers en in de verschenen persartikelen.

 

http://www.mo.be/commentaar/verzet-tegen-de-kolonisering-van-het-leven-door-economisch-denken

 

  1. Wat heeft LETS Vlaanderen in 2016 voor de LETS Groepen betekend?

 

Doorlopend op deze dag zouden we ook aandacht en ruimte geven aan het uitwisselen van goede praktijken, het LETS-charter en aan het toekomstige LETS verhalenboek….

 

Zoals jullie kunnen lezen is er stof genoeg tot uitwisseling . Alle commentaar en andere ideeën zij zeker welkom.

 

Hou dus alvast zaterdag 29 april 2017 vrij in de agenda.