Geschiedenis en evolutie

LETS Vlaanderen, vandaag en morgen

LETS beweegt

LETSen gebeurt niet in een vacuüm, maar in een snel en constant wijzigend tijdsklimaat. In die context is het de ambitie van LETS om aan relevantie te blijven winnen. Dat veronderstelt inzicht in maatschappelijke trends en evoluties en de bereidheid om ze te capteren en er positief op in te spelen. Dat betekent: ze aan te wenden om de LETS-beweging haar betekenisvolle plaats in die veranderende samenleving te helpen behouden, ze meer nog te laten groeien, zodat steeds meer mensen betrokken raken. Het is tijd om voluit op de verbreding in te zetten.

Een blik op de toekomst

In een globale wereld wordt nabijheid steeds belangrijker, voor iedereen. Daarom willen we verder doorgroeien en loskomen uit de ‘bekende kringen’. We blijven aandacht besteden aan de versterking en de zichtbaarheid van LETS-groepen, maar zonder ‘eilandjes van gelijkgestemden’ te creëren. We ‘sharen & caren’, we zetten in op positieve diversiteitsbeleving en een solidaire economie op mensenmaat. We willen (nog meer) uitbreken uit ons imago als ‘alternatieve munt’-promotor, we willen (meer en beter) afstemmen op en samenwerken met gelijkaardige en gelijkgestemde initiatieven, waarnaar we actief op zoek zullen gaan. We willen gekend zijn bij het grote publiek. Zonder voldoende bekendheid kan LETS haar rol van ‘changemaker’ niet waar maken. En dat is en blijft onze ambitie 

Onze toekomstambities in drie krachtlijnen:

1 Naar breed en divers publiek toewerken
2 Samenwerking met verwante organisaties versterken
3 Verandering initiëren en begeleiden

 

LETS Vlaanderen, vandaag en morgen

LETS, een evolutie

Het "Local Exchange and Trading System"

Michael Linton was de man die de term "local exchange and trading system" in 1983 voor het eerst gebruikte wanneer hij het Comox Valley LETSystems in Courtenay, British Colombia, Canada opzette (http://www.lets-linkup.com/77-Canada.htm). Het werd opgezet op een moment dat er grote werkloosheid heerste in de stad door de achteruitgang in de houtkap en mijnbouw. Het systeem was ontwikkeld om naast de nationale munt te staan, niet om deze te vervangen. Algemeen worden LETS-systemen omschreven als een lokaal initiatief, democratisch georganiseerd, not-for-profit gemeenschapsonderneming dat informatie verschaft en transacties noteert van de leden die goederen en diensten uitwisselen mits verrekening van hun tijd of diensten in lokale munt.

LETS, als tijdsbanken

Verschillende versies werden later nog door Linton opgestart met wisselend succes en de LETS-beweging zoals Linton het voorzien had, met de uitwisselbaarheid van de lokale munt met de nationale, werd overvleugeld door verschillende afgeleiden waarbij tijd als de eenheid van waarde werd gebruikt. In veel landen is het verschil tussen LETS en tijdsbanken dan ook vaag en worden ze door elkaar gebruikt. Dit is het resultaat van een normaal evolutie gegeven waar de plaatselijke situatie uiteindelijk bepalend is voor wat mogelijk is.
 
Het enige verschil tussen LETS en tijdsbanken is de uitwisselbaarheid van de lokale munt met de nationale munt. Slechts 13% van de LETS-netwerken gebruiken nog het principe van de uitwisselbaarheid.  Sinds het begin van LETS, 35 jaar geleden, is er een grote evolutie in de LETS-systemen gekomen en zijn zij zeer innovatief gebleken in het aanpassen aan de bekommernissen van de lokale gemeenschappen op alle vlakken.

LETS, een evolutie


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!

NieuwsNieuwsbrief en E-Flash

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief en E-Flash


 • Voor mij is het leuker als je dingen sámen kan doen. Sámen naar toneel met een even grote fan als ik. Maar ook samen schoonmaken. Dat is én plezant, én het gaat veel sneller. Ik vind het ook tof dat je een natuurlijke uitwisseling in geven en ontvangen ervaart."

  Jonathan

 • Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan lekker koken en ik organiseer kinderfeestjes. Soms voelde ik me wat alleen. Ik moet met weinig zien rond te komen. Babysit kost geld, dus ik ging niet vaak uit. Via LETS kook ik nu af en toe voor een feestje of receptie en ik hou leuke kindernamiddagen. In ruil komt Philip babysitten en krijg ik planten en struiken uit de tuin van Stef. In kan weer meer uit en heb vaker een leuke babbel.

  Malika

 • Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, maatschappelijke status, geloof of persoonlijkheid kan bij een LETS-groep: iedereen die het een tof systeem vindt en gemotiveerd is om er ook werkelijk iets mee te doen. De groep draait immers alleen goed als mensen onderhandelen.

  Pieter

 • De pollekes die ik ontving, hebben op zich geen enkele waarde. Ze oppotten is dus nutteloos. Ze leveren mij alleen wat op als ik ze uitgeef. Ik sta dan ook geregeld onder nul. Dat is níet negatief. Integendeel, in een LETS-groep staan er altijd evenveel eenheden boven als onder nul.

  Dieter

 • Mijn fiets was dringend aan herstel toe. Fietsenmakers trekken hun neus op voor zulke klusjes. En als ze het wel doen, betaal ik me blauw aan uurloon voor een belachelijk klusje, waar ik per toeval niets van ken. Verder stikte diezelfde fiets van de roest. Een verflaag zou ideaal geweest zijn, maar met twee linkerhanden bleef het zo. Tot ik bij de LETS-groep kwam. Lieven die als hobby fietsen herstelt, hielp mij uit de nood: snel en handig. Daarvoor heb ik hem met heel veel plezier ruim gewaardeerd.

  Tinne


Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting