LETS beweegt

Groepsactiviteiten organiseren
Coronagids

De Nationale Veiligheidsraad volgt de evolutie van de pandemie op de voet op en heeft beslissingen genomen die geldig zijn tot 30 september. Culturele activiteiten blijven mogelijk maar moeten rekening houden met de basisprotocollen voor cultuur. Meer info: https://www.coronagids.be/

We bouwen mee aan een duurzame wereld

In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een meer eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Deze doelen gaan in op onder andere het klimaat, voldoende gezondheidszorg, armoedebestrijding, goed onderwijs voor iedereen. Ze gelden voor alle 193 lidstaten van de wereld.

De door overheden, maatschappelijke instituties en onderzoeksinstellingen ondersteunde SDG-focus is een opportuniteit voor LETS Vlaanderen om de ‘people-, planet- prosperity-waarden’ bij LETS te verdiepen en via good practices ruimer te verspreiden.

De doelstellingen waar wij ons op focussen zijn:

 • Geen armoede (SDG 1)
 • Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)
 • Ongelijkheid verminderen (SDG 10)
 • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
 • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) 
 • Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17) 
We bouwen mee aan een duurzame wereld

Samenwerking met FMDO
8400 Talenten

In 2020 experimenteert LETS Vlaanderen in samenwerking met LETS Oostende met het Oostendse project ‘8400 Talenten’ in samenwerking met FMDO. In eerste instantie wil LETS Vlaanderen een partnerschap sluiten en expertise binnenhalen om te leren hoe je banden smeedt met mensen met een migratieachtergrond.

Het project 8400 Talenten brengt nieuwkomers, buurtbewoners en organisaties samen en speelt in op twee soorten vragen. Enerzijds vragen nieuwkomers naar oefenkansen Nederlands en willen ze graag meer buurtbewoners leren kennen. Anderzijds zien we bij organisaties, verenigingen en buurtbewoners de vraag naar vrijwilligerswerk toenemen. Daarom zetten we dit project op voor jongvolwassen nieuwkomers in Oostende die hun talenten willen inzetten tijdens vrijwilligerswerk in hun eigen buurt.

Samenwerking met FMDO

Ervaar LETS

De LETS-beweging zet in op een rechtvaardige en duurzame samenleving. We verwarmen onze buurt en niet de aarde. We staan open voor elkaar en werken actief aan diversiteit en inclusie. Met LETS maak je samen met ons het verschil:

 • Kom met ons op voor duurzaamheid
 • Deel met ons jouw passie
 • Feest met ons mee 
Ervaar LETS

LETS-verhalen

LETS is een beweging gedragen door passie en engagement. Tijdens de vorige LETS-dag in Oostende verzamelden we tal van verhalen. Deze verhalen tonen aan hoe letsers dag-in dag-uit bouwen aan een duurzame wereld. Ontdek hier de verschillende persoonlijke verhalen achter onze beweging en laat je inspireren. 

 • Nieuwe vriendschappen
 • Extra hulp en ondersteuning
 • Kleurrijke ervaringen 
LETS-verhalen

Een LETS-geschiedenis

Het eerste Local Exchange and Trading System, of afgekort LETS, werd door Linton in 1983 opgericht in Canada (Pacione 1997). LETS werd snel populair in het door werkloosheid geteisterde Canada en vond daarna vlot zijn weg naar de rest van de wereld. 
 
Intussen is LETS uitgegroeid en geëvolueerd tot een begrip in Vlaanderen en in de Nederlandse taal. In 2011 werd letsen zelfs het woord van het jaar. Wij spreken over LETS of letsen als de naam voor de beweging waar personen hun talenten delen in ruil voor een waardering in tijd onder de vorm van LETS-punten. Momenteel zijn er meer dan 1500 geregistreerde Letsgroepen verspreid over alle bewoonde werelddelen (Taris 2011)

Een LETS-geschiedenis

De LETS-waarden

Gelijkwaardigheid 

Een essentieel kenmerk van letsen is het vormen van een lokaal netwerk waarbinnen diensten voor elkaar verricht worden of goederen geruild. Ze worden gewaardeerd met een LETS-eenheid gebaseerd op tijd. Die is voor iedereen gelijk: 1 uur voor mij is gelijk aan 1 uur voor jou. Wat concreet uitgewisseld wordt is niet van belang: een uur de haag snoeien is gelijk aan een uur een belastingaangifte invullen. Zo wordt iedereen, ongeacht de persoonlijke situatie, gestimuleerd zijn of haar talenten in te zetten, te benutten en daarin te groeien. 
 
Een LETS-groep hanteert een democratische bestuursvorm die open staat voor iedereen die de LETS-filosofie een warm hart toedraagt. We hanteren de non-discriminatiecode: je bent welkom, ongeacht geslacht, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk.

Vertrouwen 

LETS brengt heel uiteenlopende mensen samen. Sommigen voelen zich aangetrokken door het duurzame aspect en engageren zich vooral vandaaruit. Anderen leven in moeilijke financiële of sociale omstandigheden, waarbij letsen eerder een noodzaak dan een keuze is. Ze zijn financieel en vaak ook sociaal zeer kwetsbaar. Hun toestand vraagt een context van oprecht vertrouwen en ‘sociale insluiting’. In een LETS-groep kan iedereen zichzelf zijn, zijn kennis en talent inbrengen, los van zijn sociaal- maatschappelijke status of situatie. Het vertrouwen dat binnen een groep gedijt, maakt het mogelijk dat interacties versterken, dat de talenten worden aangeboord en dat gelijkwaardigheid vorm krijgt. Vandaaruit kunnen interacties groeien naar andere groepen en organisaties in lokale of bovenlokale context. 
 
Vanuit het intrinsiek menselijk gegeven van ‘wat hebben wij elkaar te bieden’, ‘waar kunnen we elkaar van dienst zijn’ worden unieke, persoonlijke relatienetwerken opgebouwd tussen mensen die misschien voorheen elkaar niet kenden. De uitwisseling van vraag en aanbod is gebaseerd op vertrouwen.

Duurzaamheid 

LETS kiest voor hergebruik en recyclage. We werken aan een samenleving die op een duurzame en respectvolle manier omgaat met mensen, hun (economische en sociale) interacties en de aanwending van natuurlijke bronnen. Hierin vindt LETS aansluiting bij de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van Unesco die duurzame ontwikkeling definieert in drie dimensies: het economische, het sociale en het ecologische aspect.
 
De LETS-methodiek en -praktijken - bijvoorbeeld hergebruik van materialen, het dichterbij zoeken van diensten of werktuigen, carpooling, verfraaien van oude kleding - geven hieraan uitdrukking. Maar ook de sociale meerwaarde van het systeem en het feit dat gelijkwaardigheid als uitgangspunt wordt genomen, dragen daartoe bij. Door te letsen ontdekken mensen op een nietbelerende manier creatieve vormen van duurzame levenswijzen. Al doende leren. Samen groeien naar een andere manier van samen leven. Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!

NieuwsNieuwsbrief en E-Flash

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief en E-Flash


 • Voor mij is het leuker als je dingen sámen kan doen. Sámen naar toneel met een even grote fan als ik. Maar ook samen schoonmaken. Dat is én plezant, én het gaat veel sneller. Ik vind het ook tof dat je een natuurlijke uitwisseling in geven en ontvangen ervaart."

  Jonathan

 • Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan lekker koken en ik organiseer kinderfeestjes. Soms voelde ik me wat alleen. Ik moet met weinig zien rond te komen. Babysit kost geld, dus ik ging niet vaak uit. Via LETS kook ik nu af en toe voor een feestje of receptie en ik hou leuke kindernamiddagen. In ruil komt Philip babysitten en krijg ik planten en struiken uit de tuin van Stef. In kan weer meer uit en heb vaker een leuke babbel.

  Malika

 • Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, maatschappelijke status, geloof of persoonlijkheid kan bij een LETS-groep: iedereen die het een tof systeem vindt en gemotiveerd is om er ook werkelijk iets mee te doen. De groep draait immers alleen goed als mensen onderhandelen.

  Pieter

 • De pollekes die ik ontving, hebben op zich geen enkele waarde. Ze oppotten is dus nutteloos. Ze leveren mij alleen wat op als ik ze uitgeef. Ik sta dan ook geregeld onder nul. Dat is níet negatief. Integendeel, in een LETS-groep staan er altijd evenveel eenheden boven als onder nul.

  Dieter

 • Mijn fiets was dringend aan herstel toe. Fietsenmakers trekken hun neus op voor zulke klusjes. En als ze het wel doen, betaal ik me blauw aan uurloon voor een belachelijk klusje, waar ik per toeval niets van ken. Verder stikte diezelfde fiets van de roest. Een verflaag zou ideaal geweest zijn, maar met twee linkerhanden bleef het zo. Tot ik bij de LETS-groep kwam. Lieven die als hobby fietsen herstelt, hielp mij uit de nood: snel en handig. Daarvoor heb ik hem met heel veel plezier ruim gewaardeerd.

  Tinne


Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting