LETS als maatschappelijke beweging

‘Mensen in beweging brengen rond een nieuwe soort van economie’, dat staat in onze missie. LETS Vlaanderen wil er mee voor zorgen dat onze samenleving groeit naar een ‘samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op winstbejag en geld verzamelen’.

Opinies en stellingen

LETS schept een nieuwe omgeving met andere antwoorden op de uitdagingen. Bijvoorbeeld dat het niet gaat om uitsluiten, maar om insluiten. Met onze opinies en stellingen zetten we mensen aan tot kritische reflectie. Door het uitdragen van letsen als een economisch alternatief neemt LETS Vlaanderen haar kritische rol op. Daarnaast benadrukken wij welke sociale en ecologische voordelen er gepaard gaan met letsen en zien zo een kans om kritisch te (laten) reflecteren over economische, ecologische en sociale vraagstukken.

Campagnes

We voeren met LETS Vlaanderen campagne over maatschappelijke uitdagingen waar we als maatschappelijke beweging rond willen werken. We zijn ervan overtuigd dat we met de LETS-methodiek en filosofie een sterke impact kunnen hebben op onze maatschappij.

Warme welvaart

Wat is welvaart? Wat is rijkdom? En is het écht enkel de euro die daarvoor kan zorgen? Met ‘Warme Welvaart’ roepen we op tot een samenleving waarbij elke vorm van welvaart en elk talentgewaardeerd wordt.

Tijd voor talent

Vanuit LETS Vlaanderen zijn we ons natuurlijk bewust van het belang van talent. Dankzij het ontdekken van hun talenten vinden mensen hun plaats in onze gemeenschap. Ze ervaren zo hoe ze energie krijgen van bepaalde activiteiten en waar ze een verdere aansluiting kunnen vinden in onze maatschappij. Dit verhaal verspreiden we graag zo ver mogelijk.

Verwarm je buurt, niet de aarde

‘We leven in een klimaat van protest. Van stilstaan, bewustwording en op straat komen. En dat is belangrijk, maar we moeten ook vooruit. We hebben antwoorden en concrete oplossingen nodig. Hoe goed ken jij je buren? En de andere bewoners van je straat? Kan je bij hen terecht voor meer dan een ‘goedemorgen buurman’? Hoe sterk is jouw kortste keten? Om de klimaatproblematiek grondig aan te pakken, moeten we onze huidige sociale situatie kritisch onder de loep nemen. In hoeverre zijn we echt met elkaar verbonden?’

Projecten

Gezien de uniciteit van het letsen en de vele positieve bijdragen die het letsen kan bieden aan de ruime samenleving, neemt LETS Vlaanderen ook de laboratoriumrol met overtuiging op. De laboratoriumrol geeft LETS Vlaanderen de kans om het letsen met oog voor alle positieve neveneffecten onder de aandacht te brengen.