LETS-groepen

LETS, een wereld van schelpjes en drepkes

Letsers verenigen zich in LETS-groepen. Deze groepen vind je over heel Vlaanderen en Brussel. 

Waar je ook gaat, LETS blijft LETS. Maar toch zijn er ook wel wat verschillen tussen de groepen. Zo heeft elke groep bijvoorbeeld een eigen naam voor de punten waarmee letsers gewaardeerd worden. In Oostende worden deze bijvoorbeeld ‘schelpjes’ genoemd en in Limburg ‘drepkes’. 

Ook kunnen de aanbiedingen en vragen van groep tot groep wat verschillen. Sommige groepen neigen meer naar de ecologische pijler van LETS, terwijl andere weer meer de sociale kaart trekken. Het gaat om kleine verschillen. Je kan het vergelijken met dialecten. We zeggen allemaal hetzelfde, maar wel op onze eigen manier. 

Van potlucks tot weggeefmarkten en van picknicks tot (k)LETS-cafés. LETS-groepen organiseren heel wat bijeenkomsten en activiteiten. Veel groepen werken ook met gezamenlijke instapmomenten. Dit heeft als voordeel dat je meteen heel wat mensen leert kennen. Heb je nog vragen? Stel ze in ons contactformulier.

Een internationale beweging 

Niet alleen in Vlaanderen en Brussel vind je LETS-groepen. LETS is een internationale beweging met groepen over heel de wereld.