Onderzoeksproject vrijwilligersbeleid LETS Vlaanderen

Onderzoeksproject vrijwilligersbeleid LETS Vlaanderen

Onderzoeksproject

LETS Vlaanderen waardeert de inzet van haar vrijwilligers met LETS-eenheden binnen het lopende onderzoeksproject. Het waarderen van engagement versterkt de vrijwilligerswerking, die op zijn beurt de werking van LETS Vlaanderen doet groeien. Met het onderzoeksproject vrijwilligersbeleid wil LETS Vlaanderen onderzoeken wat de meerwaarde is van het waarderen van vrijwilligers met LETS-eenheden.

Waarderen van vrijwilligers

De LETS Vlaanderen-vrijwilligers worden gewaardeerd via de account ‘Onderzoeksproject vrijwilligersbeleid LETS Vlaanderen vzw’ in de Onderzoeksprojectgroep. Deze account zal enkel in negatief gaan tijdens het onderzoeksproject. We gaan het proces documenteren, structureren en evalueren met een periodieke evaluatie eind 2021 en een eindevaluatie 2022, zoals opgenomen in de LETS Vlaanderen beleidsplan. Tegen eind 2022 wil LETS Vlaanderen beschikken over een analyseverslag over het intern onderzoeksproject gericht naar vrijwilligers. We verwelkomen alle opmerkingen rond het experiment en engageren ons om met deze opmerkingen stappen te ondernemen en bij te sturen waar nodig. Hiervoor stellen we ook opvolgingscriteria op waarmee we willen opvolgen of het experiment goed of slecht loopt. Indien blijkt bij een evaluatie dat er ongewenste effecten zijn dan voorzien we een exit-strategie.

Opvolgingscriteria

  • Hoeveel waarderingen worden gegeven als vrijwilligerswaardering (aantal transacties en aantal punten)? Voor welke taken? Naar welke interletsgroepen?
  • Hoe wordt er geletst in de Onderzoeksprojectgroep, op niveau van de individuele letser en op groepsniveau? Hoeveel punten, met wie/ welke groep en hoeveel transacties? Het verzamelen van deze gegevens zal anoniem gebeuren.
  • Hoeveel nieuwe leden per maand en hoeveel daarvan hebben al een account bij een lokale groep?
  • Hoeveel transacties/ punten via interlets? Hoeveel worden er gewisseld tussen de groepen?
  • In welke categorieën wordt er vooral geletst? Aantal transacties en aantal punten.
  • Aantal leden en aantal transacties

LETS Vlaanderen plant een eerste evaluatie na 6 maanden (in juni 2021) en daarna elk kwartaal (in oktober 2021) en in december 2021 in het kader van het jaarlijks evaluatiemoment. De bevindingen worden verwerkt op de LETS Vlaanderen-website en gecommuniceerd in de LETS Vlaanderen-nieuwsbrief.

Over het onderzoeksproject en interlets

Een LETS-groep bepaalt intern of zij willen interletsen met de Onderzoeksprojectgroep, zoals ze nu ook kunnen beslissen of ze willen interletsen met andere LETS-groepen. Voor de LetsC groepen betekent dit dat ze de groep op actief plaatsen, dus zichtbaar zetten voor de Onderzoeksprojectgroep. Dit gebeurt in onderling overleg. Voor een niet-LETS C-groep kan het interletsen opgelost worden door het aanmaken van een interletsaccount in de Onderzoeksprojectgroep.

Enkel vrijwilligers van LETS Vlaanderen kunnen lid worden van de Onderzoeksprojectgroep.

De interletsaccounts met bijhorende grenzen worden momenteel verder ontwikkeld op LetsC en zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Twaalf maanden geldig

De ontvangen vrijwilligerswaarderingen blijven 12 maanden staan op de account van de vrijwilliger. Als de waarderingen na 12 maanden niet gespendeerd worden, vloeien ze automatisch terug naar de account ‘Onderzoeksproject vrijwilligersbeleid LETS Vlaanderen vzw’. Wanneer de LETS-punten ‘uitgegeven’ worden kunnen ze blijven circuleren in LetsC. Dit terugvloeien na 12 maanden gebeurt  om letsers te stimuleren anderen te waarderen en zo beweging te brengen in de LETS-groepen. Daarnaast werd het systeem ingevoerd omdat er bezorgheden zijn dat de vrijwilligerswaarderingen de balans in de LETS-groepen in onevenwicht zou brengen wanneer het aantal LETS-eenheden wordt opgedreven. Dit systeem is ingevoerd omwille van de aard van de account ‘Onderzoeksproject vrijwilligersbeleid LETS Vlaanderen vzw’: deze account zal, voor de duurtijd van het onderzoeksproject, enkel in negatief gaan.

De evolutie van het project

Het project in het verleden

LETS Vlaanderen waardeert de inzet van haar vrijwilligers met LETS-eenheden binnen het lopende onderzoeksproject. Dit onderzoeksproject startte in 2017 met het waarderen van de hulp van vrijwilligers bij LETS Vlaanderen-events. LETS Vlaanderen waardeerde de vrijwilligers volgens de richtlijnen van het vrijwilligersbeleid van de betreffende LETS-groep (forfait, volledige waardering, 50%). Het waarderen gebeurde via LETS Vlaanderen-accounts die werden opgezet in de LETS-groepen, in onderling overleg met de groep. Deze accounts kregen vaak een lagere minimumgrens. Het waarderen van engagement versterkt de vrijwilligerswerking, die op zijn beurt de werking van LETS Vlaanderen doet groeien. Met het onderzoeksproject vrijwilligersbeleid wil LETS Vlaanderen onderzoeken wat de meerwaarde is van het waarderen van vrijwilligers met LETS-eenheden.

Het project nu

In de zomer van 2020 werd de opvolging van dit onderzoeksproject opnieuw actief bekeken door de werkgroep vrijwilligersbeleid. De werkgroep legde in september vast welke vrijwilligers diensten LETS Vlaanderen wil waarderen: meehelpen aan LETS Vlaanderen events, vrijwilligers in LETS Vlaanderen brainstormgroepen, bestuursvrijwilligers (zoals in andere LETS-groepen), opleidingen organiseren voor de LETS-community. De vrijwilligers worden gewaardeerd aan 50% van de gespendeerde tijd. LETS Vlaanderen-vrijwilligers kunnen gratis lid worden van de Onderzoeksprojectgroep.

Het project in de toekomst

Het onderzoeksproject is breder dan het waarderen van vrijwilligers door LETS Vlaanderen. Deze eerste, interne fase kan leiden tot een breder, extern project: door de LETS-methodiek van vrijwilligerswaardering toe te passen kan een (vrijwilligers)organisatie zijn vrijwilligerswerking activeren en versterken zodat de organisatie zijn doelstellingen beter kan bereiken.