Wat is LETS Vlaanderen vzw

Wat doet LETS Vlaanderen vzw?

 • Stuwt de erkende socio-culturele LETS-beweging met respect voor het LETS-charter
 • Biedt ondersteuning aan bestaande en opstartende LETS-groepen in Vlaanderen en Brussel.
 • Doet aan bekendmaking en promotie via lezingen en/of infosessies op beurzen of op vraag van organisaties.
 • Deelt expertise en know how.
 • Zoekt samenwerkingsverbanden bij onder andere middenveldgroepen en andere organisaties werkzaam rond sociale cohesie, duurzaamheid en sociale/solidaire economie.
 • Doet aan (maatschappelijk) onderzoek waar nodig.
 • Verzorgt de communicatie naar de buitenwereld via website, e-zine en e-flash, sociale media, … 
 • Gaat op zoek naar subsidies/giften.

Promomateriaal

Ben je op zoek naar promomateriaal over LETS, neem gerust contact op met LETS Vlaanderen via het algemeen e-mailadres info@letsvlaanderen.be. Er zijn algemene LETS-flyers beschikbaar, flyers op maat van de LETS-groepen, de LETS-Help Mekaar straataffiche, en ook een PowerPoint presentatie over LETS als je een infomoment wenst te organiseren. 

Het verhaal van LETS Vlaanderen vzw

Het parcours van LETS startte in Vlaanderen als een sociaal-maatschappelijk engagement van vrijwilligers die geloven dat samen-leven anders kan. En dat handel – of een bijzondere vorm ervan – daar de motor en drager van kan zijn, los van winstbejag of kapitalisatie. De meerwaarde schuilt in verbinding, in de valorisatie op menselijk vlak van ieders talent, kennis en kunde. Experiment is inherent aan LETS, want er zijn heldere principes, maar geschreven wetten zijn er niet. Het was van bij de aanvang zoeken, proberen en herbeginnen. Continu afstemmen op mensen en mogelijkheden, op talenten en opportuniteiten.

Wat startte als authentiek engagement leidde tot verbinding en die breidt zich alsmaar verder uit. LETS beweegt zich door Vlaanderen als een leidraad van solidariteit, als een efficiënte vorm van probleemoplossing en dienstverlening, en als een hecht instrument voor gemeenschapsvorming. Vlaanderen telt vandaag 56 LETS-groepen.

Drie begeesterende werkwoorden vatten de geschiedenis van LETS Vlaanderen tot vandaag samen:

ENGAGEREN – VERBINDEN – VERSPREIDEN

We zijn onderdeel van een ruimere beweging

LETS is geen geïsoleerde beweging. Talrijke spelers zijn aan zet waarvan de doelen die van LETS raken of beïnvloeden. LETS heeft impact op anderen, maar ondervindt ook zelf de invloed van tal van organisaties, verenigingen, individuen. Zij zijn de stakeholders tot wie LETS zich wil verhouden, met wie LETS wil samenwerken of wiens werking door wederzijdse beïnvloeding kan verbeterd of versterkt worden. Ze zijn partners en bondgenoten die mee het draagvlak en de output van onze beweging dragen en bepalen.

LETS Vlaanderen events

Jaarlijks organiseert LETS Vlaanderen drie grote events: een LETS-debatdag, het LETS Vlaanderenfeest en de LETS-dag.
Traditiegetrouw vindt de debatdag plaats in het voorjaar en komen hoofdzakelijk de LETS-kernen naar deze dag. Toch zijn alle letsers hartelijk uitgenodigd. 
Het LETS Vlaanderenfeest zegt het zelf: FEEST! LETS wordt gevierd en alle letsers verzamelen zich voor een dag vol LETS-plezier, toffe workshops en dans tot in de late uurtjes. Het feest wordt georganiseerd in september. 
Sinds 2016 is 18 november uitgeroepen tot de LETS-dag. Deze dag is toegankelijk voor het grote publiek en wil de LETS-beweging promoten met interessante lezingen. Tevens wordt de nieuwe jaarcampagne van LETS Vlaanderen voorgesteld.

2020

 • Op 26 april staat de LETS-debatdag op het programma.
 • Op het LETS Vlaanderenfeest in september vieren we groot feest!
 • Ook niet-letsers zijn welkom op de LETS-dag die ini november valt.

Onze missie

LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel. LETSen is het ruilen van diensten en goederen binnen een lokale groep. Zo verbinden we mensen en brengen ze in beweging rond een nieuwe soort van economie. Door samen te letsen ontplooien mensen hun eigen krachten en talenten. 

 • LETS Vlaanderen promoot de unieke LETS-methodiek bij het brede publiek als antwoord op sociale, economische en ecologische uitdagingen.
 • LETS Vlaanderen vertrekt vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid.
 • LETS Vlaanderen streeft naar een samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op winstbejag en geld verzamelen
Onze missie

LETS Vlaanderen... in het huis van stilte en inspiratie

Voor LETS Vlaanderen geen alledaagse kantoren, maar een inspirerende plek. Een locatie met een verhaal. Want waar we voor staan, dat dragen we uit op elk niveau. We bouwen samen met meer dan 50 LETS-groepen over heel Vlaanderen en Brussel dagelijks aan een nieuwe samenleving en dit engagement brengen we graag naar buiten...

We werken vanuit een warme en gezellige ruimte in het inspirerende huis 'BlinkOut', een organisatie die werkt aan het versterken van kwetsbare mensen in een hectische samenleving. LETS Vlaanderen vindt in haar missie en waarden nauwe aansluiting met de missie en doelstellingen van BlinkOut. Meer informatie: https://blinkout.be/blinkhuis/

BlinkOut ligt bovendien in het centrum van Gent. Zelfs zonder veel extra activiteiten zijn er veel passanten. Het kantoor heeft een goede, centrale ligging. Het ligt vlakbij bus- en tramstation Gent Zuid en heeft een goede verbindint met treinstations Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters. 

LETS Vlaanderen... in het huis van stilte en inspiratie


Onze ledenAlgemene Vergadering

Peter Dauwe
Dirk Geysen
Sabien Meeremans
Emmanuel Steyaert
Erik Baelus
Peter Clerckx
Monique Verhaeghe
Frans Gerbosch
Filip François
Jules Clerbout
Chari Morillo
Frans Thoen
Koen Sips
Jos Kemps
Patrick Hermie


Raad van Bestuur

Patrick Hermie

Patrick Hermie

Bestuurslid met een achtergrond in marketing en communicatie met sterke sympathie voor innovatieve samenwerkingsverbanden en LETS als verbindende factor tussen mensen, buurten, en groepen. 

Dirk Geysen

Dirk Geysen

Doorwinterde letser bij LETS Begijnendijk/Aarschot. 

Sabien Meeremans

Sabien Meeremans

Fervent letser en voorzitter van LETS Oostende met sympathie voor samenwerkingsverbanden en innovatie door nieuwe projecten en het uitbreiden en intensifiëren van interlets

Erik Baelus

Erik Baelus

Letser bij LETS Pollekesland met aandacht voor het vrijwilligerswerk in de LETS-community en het personeelsbeleid van LETS Vlaanderen

Filip François

Filip François

Bestuurslid met interesse voor LETS en complementaire, lokale munten waarbij mensen zelfredzamer worden. Initiatiefnemer 'Let's save food'

Frans Gerbosch

Frans Gerbosch

Bestuurslid voor ICT en software, specialist inzake webstek en met een sterke interesse voor public relations en promoMedewerkers

Joke De Mey

Joke De Mey
Educatief-communicatiemedewerker

Sinds 30 augustus 2018 is Joke educatief-communicatiemedewerker bij LETS Vlaanderen. Ze ondersteunt en begeleidt de LETS-groepen en organiseert educatieve projecten om de LETS-beweging te doen groeien. Lees verder

Wouter Van Dyck

Wouter Van Dyck
Educatief-communicatiemedewerker

Sinds 1 september 2019 is Wouter actief als educatief-communicatiemedewerker voor LETS Vlaanderen. Hij richt zich vooral op de externe communicatie en het hierbij verder bekendmaken van de LETS-beweging. Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!Beleidsplan

LETS Vlaanderen vzw zet in het beleidsplan 2021 - 2025 de bakens uit voor de komende 5 jaar. Vanuit de erkenning als 'sociaal-culturele organisatie' willen we de LETS-waarden en -methodiek verder uitdragen. Met steun van


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting