De motor van de LETS beweging

Lets Vlaanderen, de stuwende kracht

LETS Vlaanderen vzw is de stuwende kracht achter de LETS-beweging en biedt ondersteuning en begeleiding aan nieuwe en bestaande LETS-groepen over heel Vlaanderen en Brussel. LETS Vlaanderen heeft als missie het letsen bekender te maken bij het grote publiek. De LETS-gedachte speelt in op een groeiende maatschappelijke nood om meer menselijkheid, samenhorigheid en samenwerking te brengen in onze huidige geïndividualiseerde en competitie-gerichte maatschappij.

LETS Vlaanderen is een expertisenetwerk en verleent advies voor een goede LETS-praktijk.

Lets Vlaanderen, de stuwende kracht

LETS, een beweging met een verhaal
Campagne 2019 - 'Verwarm je buurt, niet de aarde'

Er zijn heel wat redenen waarom mensen zich aansluiten bij een LETS-groep. Dit kan zijn vanwege de kracht van het sociale netwerk, het verkleinen van de ecologische voetafdruk of het anders omgaan met handel en economie. De LETS-methodiek heeft een impact op heel wat facetten in onze samenleving. Vanuit dit perspectief willen we ook een stuwende kracht voor verandering zijn. We roepen mensen op, mobiliseren hen en zetten ze aan tot actie. LETS zorgt zo mee voor maatschappelijke beweging.

Zo hebben we een jaarlijkse campagne waarbij we ons via een bepaalde thematiek verder kenbaar maken. Vorig jaar was dat 'duurzaamheid'. Tijdens deze campagne brachten we onze eigen visie op duurzaamheid naar buiten. 

'We leven in een klimaat van protest. Van stilstaan, bewustwording en op straat komen. En dat is belangrijk, maar we moeten ook vooruit. We hebben antwoorden en concrete oplossingen nodig. Hoe goed ken jij je buren? En de andere bewoners van je straat? Kan je bij hen terecht voor meer dan een ‘goedemorgen buurman’? Hoe sterk is jouw kortste keten? Om de klimaatproblematiek grondig aan te pakken, moeten we onze huidige sociale situatie kritisch onder de loep nemen. In hoeverre zijn we echt met elkaar verbonden?' (LETS-campagne 2019)

LETS, een beweging met een verhaal


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!Onze ledenJules Clerbout
Peter Dauwe
Dirk Geysen
Sabien Meeremans
Emmanuel Steyaert
Frans Gerbosch
Monique Verhaeghe
Erik Baelus
Peter Clerckx
Filip François
Jos Kemps
Koen Sips
Chari Morillo
Frans Thoen
Patrick Hermie


Met steun van


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting