Ondersteuning LETS groepen

Wat doet LETS Vlaanderen vzw?

  • Stuwt de erkende socio-culturele LETS-beweging met respect voor het LETS-charter
  • Biedt ondersteuning aan bestaande en opstartende LETS-groepen in Vlaanderen en Brussel.
  • Doet aan bekendmaking en promotie via lezingen en/of infosessies op beurzen of op vraag van organisaties.
  • Deelt expertise en know how.
  • Zoekt samenwerkingsverbanden bij onder andere middenveldgroepen en andere organisaties werkzaam rond sociale cohesie, duurzaamheid en sociale/solidaire economie.
  • Doet aan (maatschappelijk) onderzoek waar nodig.
  • Verzorgt de communicatie naar de buitenwereld via website, e-zine en e-flash, sociale media, … 
  • Gaat op zoek naar subsidies/giften.

Promomateriaal

Ben je op zoek naar promomateriaal over LETS, neem gerust contact op met LETS Vlaanderen via het algemeen e-mailadres info@letsvlaanderen.be. Er zijn algemene LETS-flyers beschikbaar, flyers op maat van de LETS-groepen, de LETS-Help Mekaar straataffiche, en ook een PowerPoint presentatie over LETS als je een infomoment wenst te organiseren. 

Neem contact met ons op

Heb je vragen, opmerkingen, voorstellen, ideeën, ... Ga ervoor en neem contact met ons op. We bekijken graag wat we kunnen realiseren, samen met jou en je LETS-groep. Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!Onze ledenMarina Ambroos
Jules Clerbout
Peter Dauwe
Jacob De Proft
Jeroen Deweerdt
Dirk Geysen
Peter Jacobs
Hans Luyten
Sabien Meeremans
Patrick Pede
Emmanuel Steyaert
Erik Van der Veken
Wim Vanhouteghem
Frans Gerbosch
Debby Vercauteren
Monique Verhaeghe
Erik Baelus
Peter Clerckx
Bernard Bruggeman
Filip François


Beleidsplan

LETS Vlaanderen vzw zet in het beleidsplan 2016 - 2020 de bakens uit voor de komende 5 jaar. Vanuit de erkenning als 'sociaal-culturele beweging' willen we de LETS-waarden en -methodiek, de brede help-elkaar-beweging versterken. Met steun van


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting