Voor organisaties

Het LETS-netwerk heeft ook voor organisaties en besturen heel wat te bieden. Samenwerken met LETS is gratis en zeer laagdrempelig. LETS Vlaanderen vzw zorgt steeds voor de nodige ondersteuning. 

De voordelen 

  • Interacties stimuleren tussen je leden.  
  • Werven en waarderen van vrijwilligers.  
  • Netwerk uitbreiden met andere organisaties, burgers, …  

LETS, laagdrempelig en inclusief 

We willen iedereen aan het letsen krijgen en zorgen daarom voor een systeem dat zo laagdrempelig mogelijk is. Zo bieden we een manueel LETS-systeem aan voor mensen die geen toegang hebben tot een computer of smartphone. Verder kunnen we aanpassingen doen op maat om het systeem aan te passen aan de mogelijke noden en behoeftes van jouw doelgroep. 

Hebben we jouw interesse gewekt? Heb je vragen of mogelijke ideeën die je wil afstemmen? Plan dan zeker via volgende link een online afspraak in. We zitten graag samen om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. 

Onze projecten

Mentaal welzijn

Het zeer enthousiaste team van Het Herstelhuis (afdeling binnen het psychiatrisch ziekenhuis van Kortenberg) contacteerde ons zelf om deze samenwerking te beginnen. Na enkele online meetings en een live ontmoeting in het Herstelhuis startten we in februari 2023. In die maand gaven we drie intromomenten aan telkens andere groepen. Binnen het Herstelhuis wordt de LETS-methodiek ingezet om mensen te activeren, meer ondernemend te maken en met elkaar te verbinden. Dat zijn niet voor niets waarden die LETS Vlaanderen vzw hoog in het vaandel draagt. 

Het Herstelhuis “is een afdeling voor volwassenen (18-65 jaar) waar dagactiviteiten en ontmoeting het psychisch herstel ondersteunen. De werking van het huis is gericht op mensen die ooit in hun leven te maken hadden met psychische problemen waarna het voortzetten van studie of werk ernstig in het gedrang kwam. De afdeling voorziet enkel in ambulante dagzorg. Een volledige opname is er niet mogelijk.” https://www.upckuleuven.be/nl/campus-kortenberg/activiteiten-en-ontmoeting  

Ondernemende burgers 

Via een samenwerking van LETS Oostende vzw met de Stuyfplek De Klisse, kwamen we als LETS Vlaanderen vzw in contact met de werking van de Stuyverij. We vonden al snel een match en zagen heel wat mogelijkheden voor een meer structurele samenwerking. We zaten samen met de verschillende Stuypflekhouders en stelden de LETS-methodiek reeds voor tijdens enkele bijeenkomsten. Met deze samenwerking willen we bekijken hoe de LETS-methodiek mensen kan ondersteunen in het uitwerken van projecten en het versterken van hun talenten. Via De Stuyverij vinden burgers het netwerk en de nodige ondersteuning om zelf ondernemend bezig te zijn. Ondernemen wordt hier ruim bekeken. Het kan zowel gaan om het effectief opstarten van een eigen zaak, alsook bijvoorbeeld het organiseren van een dorpsfeest of vrijwilligersorganisatie. 

“Met de Stuyfplekken willen we mensen een netwerk en een ruimte aanbieden om zelf actief op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en balans creëren. Balans in eigen leven, waar werk, persoonlijke ontwikkeling en gezin centraal staan, maar ook balans in onze samenleving. Zo staan we voor inspiratie, verbinding en versterking voor elkaar en het hele lokale netwerk.” https://www.destuyverij.be/nl/over-ons