Algemene vergadering
UITGESTELD

Formeel luik van de vergadering: ontslagen en toetredingen, goedkeuring vorig verslag, jaarverslag 2019, actieplan 2020, rekening en balans 2019, begroting 2020, en kwijting.

Daarna gaan we dieper in op de verdere uitrol van het LV-softwaresysteem LetsC en op het campagnethema 2020 ‘inclusie’: wat is inclusie en hoe zijn LETS-groepen daarmee bezig.

Hou deze datum alvast vrij! De agenda van deze Algemene Vergadering (met de bijlagenvolgt nog. We verwelkomen graag één of meerdere letsers vanuit elke LETS-groep! Treintickets worden terugbetaald.

We beginnen de ochtend met een lekkere kop koffie en koffiekoeken, ’s middags voorzien we een broodmaaltijd met soep.


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting


Veel gestelde vragenLETS Vlaanderen vzwOver LETSContact