Debatdag LETS 29 april Antwerpen

http://www.letsvlaanderen.be/portals/letsvl/Files/Documents/2017/20170329 Debatdag 29 april 2017 praktisch.docx

Debatdag 29 april 2017

Plaats:

                Zaal de Nieuwe  Vrede www.denieuwevrede.be

                Vredestraat 16-22 2600 Berchem

                Telefoon: 0471/70 13 90

 

Algemeen verloop:

Op de debatdag komen kernleden en geïnteresseerde letsers om na te denken over vooraf bepaalde thema’s  en om ervaringen uit te wisselen. Dit op formele en informele momenten.

Van de drie thema’s kan elke aanwezige er twee volgen. Eén in de voormiddag en één in de namiddag.

Over de middag houden we een (koude) potluck.

Praktisch:

Inschrijven : mail naar krisdom@lets.vlaanderen 

Bij inschrijving kies je 2 van de 3 thema’s.

De Nieuwe Vrede ligt op een kwartier stappen ( 1,5 km) van Berchem Station

Breng een koude maaltijd mee voor de potluck maar vooral een open geest en veel ideeën!

Programma:

9h30 Onthaal

10h15 Welkomstwoordje

10h30 Start in 3 themagroepen

12h00 Plenum, voorstelling LETS-dag, LETS-charter, LETS-verhalenboek, Goede praktijkenhoek

12h30 Potluck en uitwisselingsmoment

14h00 Start in 3 themagroepen

15h30 Plenum: terugkoppeling vanuit de thema-groepen

16h00 Ideeën voor debatdag, LETS-dag 2017, ...

16h15 Informeel uitwisselingsmoment

17h00 Einde

 

Voorstelling thema’s

Thema 1: Hoe een regionale LETS-groep organiseren? Voorbeelden uit de praktijk.

Vanuit de praktijken van LETS Pollekesland en LETS Aalst-Oudenaarde proberen we een recept te maken voor andere LETS-groepen die ook in een grote regio actief zijn (LETS Limburg, LETS Westhoek, …)

Mogelijke vragen: Autonomie kleine kern versus regio? Hoe verbinding houden? Wat moet gemeenschappelijk? Hoe organiseer je de kern?  Successen en drempels.

Thema 2: De interne LETS-economie

De eigen waarderingseenheid: naam, eenheid per tijd. Veel verschillen per groep.

Waarderingssysteem voor taken ten behoeve van de gehele groep (kern, groepsactiviteiten LETS Vlaanderen) 

Interletsen versus leegloop lokale groepskas 

De jaarlijkse balans van de LETS-groep: evenwicht of niet?

Creëren versus  vernietigen van LETS-eenheden

Thema 3: De positie van LETS in de ruil- en deeleconomie.

In een steeds diverser wordende deeleconomie willen we de unieke plaats van LETS behouden. Welke systemen zijn er? Welke definitie hanteert de overheid en waar situeert LETS zich?

Ontwikkelen van onze eigen woordenschat: zoals bijvoorbeeld  waarderen in plaats van betalen.

 

Verder op de dag ook nog aandacht voor

LETS-charter: duiding en ruimte voor ondertekening 

 LETS-verhalenboek:  

Voorstellen idee/ oproep naar verhalen/ oproep naar medewerking 

LETS-dag 2017: 

Vastleggen thema en werkwijze op basis van een aantal voorzetten 

Goede paktijkenhoek: 

Een oproep aan alle groepen om een aantal goedwerkende praktijken door te geven ter inspiratie voor andere groepen. In een soort salon kunnen tijdens een ruime middag pauze een drietal praktijken informeel worden voorgesteld en bevraagd door geïnteresseerde letsers. 

 LETS-feest 2017: 

LETS Gent organiseert in samenwerking met LETS Vlaanderen het LETS-feest in het weekend van 24 september. Op dit ogenblik zoeken we nog naar een geschikte zaal en kan er bijgevolg nog geen exacte datum worden meegegeven.


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting


Veel gestelde vragenLETS Vlaanderen vzwOver LETSContact