LETS Vlaanderen werft aan!

Functieomschrijving en profiel

Educatief-communicatiemedewerker

______________________________________________________________________________________________________________

1. ALGEMENE INFORMATIE

LETS Vlaanderen vzw werd in 2016 erkend als nieuwe sociaal-culturele beweging en zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een ‘Educatief-communicatiemedewerker’.

LETS Vlaanderen vzw ondersteunt de groei en ontwikkeling van LETS in Vlaanderen (zie www.letsvlaanderen.be). Als ‘help elkaar’-beweging brengt LETS relatienetwerken en groepswerkingen tot stand waarin mensen hun competentie ontwikkelen, diversiteit waarderen, van elkaar leren, en nieuwe ideeën en methodieken uitproberen. Hierbij wordt een eigen ruileenheid gebruikt, los van het geldsysteem.

MISSIE EN VISIE

LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen. LETS Vlaanderen stimuleert en versterkt de lokale en regionale groepen en initiatieven die met de LETS-methodiek en de kernwaarden gebaseerd op gelijkwaardigheid, duurzaamheid en onderlinge hulp tastbare stappen zetten naar een warmere samenleving en meer bruto nationaal geluk.

LETS Vlaanderen ondersteunt de initiatiefnemers, biedt hen een platform, schakelt hun expertise in, in de bredere stroming van de geef- en ruileconomie, die LETS Vlaanderen mee wil voortstuwen.

LETS Vlaanderen zet in op de maatschappelijke toegevoegde waarden die via de LETS-beweging gerealiseerd worden: een grotere veerkracht van lokale gemeenschappen, sociale emancipatie zonder uitsluiting, meer welzijn, vermaatschappelijking van de zorg, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, mensen versterken in hun kracht en competenties, die actieve participatie van ook zwakkeren in de samenleving en democratisch burgerschap.

Essentiële kenmerken van het letsen zijn:

 • het vormen van een netwerk waarbinnen voor elkaar diensten verricht worden, die gewaardeerd worden met een LETS-eenheid gebaseerd op tijd en dit op basis van gelijkwaardigheid
 • de LETS-organisatie is transparant en democratisch
 • de waardencreatie gebeurt vanuit de deelnemers zelf
 • het letsen gebeurt vanuit een visie van duurzame omgang met elkaar; met LETS als een doorsnede van de sociale, ecologische en economische meerwaarden.

2. GEZOCHT PROFIEL

TAKENPAKKET

 • Je begeleidt de lokale LETS-groepen in hun ontwikkeling van opstart naar zelfstandig functioneren.
 • Je ondersteunt de lokale LETS-groepen in hun dagdagelijkse werking (bestuur, ledenwerving, samenwerking met organisaties, …).
 • Je stelt op maat oplossingen/ acties voor inzake drempels die LETS-groepen ervaren
 • Je start acties op, werkt ze uit en volgt ze verder op in samenwerking met de (kern)leden van de lokale LETS-groepen.
 • Je werkt maatgerichte begeleidingsmethodieken uit en past deze toe binnen de LETS-groepen
 • Je bouwt een netwerk uit met kernleden, leden, en (plaatselijke) actoren
 • Je schrijft overzichtelijke teksten voor de website
 • Je maakt heldere persteksten op en verspreidt deze via de juiste kanalen
 • Je denkt na over de inhoud van de nieuwsbrief, brochures, … en schrijft deze uit
 • Je ontwerpt en schrijft posts ten behoeve van de social media
 • Je kan ook mondeling op een vlotte manier je mening geven en thema’s op een heldere manier overbrengen.
 • Je denkt na over de manier waarop je je doelpubliek op de beste manier kan bereiken en enthousiasmeren.

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDE

Je bent hoger geschoold (Bachelor of Master) binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk, het onderwijs, of gelijkwaardig door ervaring

Algemeen

 • Je hebt ruime interesse in thema’s als ruileconomie, duurzaamheid, ecologie, …
 • Je draagt waarden als gelijkwaardigheid, wederkerigheid, diversiteit, … hoog in het vaandel
 • Je neemt initiatief, je bent creatief, je bent empathisch ingesteld
 • Je werkt vlot zelfstandig en in wisselwerking met coördinator, bestuurders, vrijwilligers, …
 • Je vertoont een sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie
 • Je bent bereid om soms ’s avonds en in het weekend te werken
 • Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring achter de rug
 • Alhoewel LETS Vlaanderen voorstander is van het gebruik van het openbaar vervoer, is een rijbewijs B en een wagen een voordeel om sommige verplaatsingen te doen.

Educatief luik van de functie

 • Je beschikt over een kennis-verwervend vermogen
 • Jouw aanpak is inzichtelijk en methodisch
 • Je kan projectmatig werken: plannen, organiseren en opvolgen
 • Je kan agogisch werken met groepen
 • Je motiveert mensen en brengt hen in beweging

Communicatieluik van de functie

 • Je bent sterk in open en transparante communicatie, zowel intern als extern en zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt een vlotte pen
 • Je bent vertrouwd met de meest gangbare computertoepassingen en social media
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderhoud van website, tools voor nieuwsbrieven e.a.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk

LETS Vlaanderen stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

PLAATS IN DE ORGANSATIE

De ‘Educatief-communicatiemedewerker’ werkt nauw samen met de coördinator, met de bestuurders van de vzw, en LETS-vrijwilligers.

LETS Vlaanderen vzw is een kleine vzw, het professioneel team bestaat uit twee personen (de coördinator en de educatief-communicatiemedewerker).

3. ONS AANBOD

Voltijdse betrekking, onbepaalde duur

Barema volgens PC 329

Inhoudelijk uitdagende werksfeer, enthousiast en betrokken bestuur en leden, boeiende en maatschappelijk waardevolle acties, cultuur van participatie en overleg.

Werkuren afspreekbaar. Eigentijdse en flexibele werkorganisatie.

Plaats tewerkstelling: Wellekensstraat 45, 9300 Aalst.

4. HOE SOLLICITEREN

Stuur uw motivatiebrief en CV tot en met 27 mei 2018 naar:

5. SOLLICITATIEPROCEDURE

Een eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en het CV.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Daarna volgt een gesprek met de selectiecommissie.

6. MEER INFO

Meer info over onze werking vind je op www.letsvlaanderen.be

Je kan het LETS Vlaanderen Beleidsplan 2016-2020 aanvragen via info@letsvlaanderen.be


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!



Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting


Veel gestelde vragen



LETS Vlaanderen vzw



Over LETS



Contact