LETS Vlaanderen zoekt een ‘Bestuurslid-communicatiespecialist

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

LETS Vlaanderen vzw werd in 2016 erkend als sociaal-culturele beweging en zoekt een Bestuurslid-communicatiespecialist om de Raad van Bestuur te versterken.

LETS Vlaanderen vzw ondersteunt de groei en ontwikkeling van de LETS-beweging in Vlaanderen en Brussel. Als ‘Help elkaar’-beweging brengt LETS relatienetwerken en groepswerkingen tot stand waarin mensen hun competenties ontwikkelen, diversiteit waarderen, van elkaar leren, en nieuwe ideeën en methodieken uitproberen. Hierbij wordt een eigen ruileenheid gebruikt, los van het geldsysteem.

Missie en Visie

LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel. LETS Vlaanderen stimuleert en versterkt de lokale LETS-groepen en initiatieven die met de LETS-methodiek en de kernwaarden gebaseerd op gelijkwaardigheid, duurzaamheid en onderlinge hulp, tastbare stappen zetten naar een warmere samenleving en meer bruto nationaal geluk.

LETS Vlaanderen ondersteunt de initiatiefnemers, biedt hen een platform, schakelt hun expertise in, in de bredere stroming van de geef- en ruileconomie, die LETS Vlaanderen mee wil voortstuwen.

LETS Vlaanderen zet in op de maatschappelijke toegevoegde waarden die via de LETS-beweging gerealiseerd worden: een grotere veerkracht van lokale gemeenschappen, sociale emancipatie zonder uitsluiting, meer welzijn, vermaatschappelijking van de zorg, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, mensen versterken in hun kracht en competenties, de actieve participatie van ook zwakkeren in de samenleving en democratisch burgerschap.

Essentiële kenmerken van het letsen zijn:

- het vormen van een netwerk waarbinnen voor elkaar diensten verricht worden, die gewaardeerd worden met een LETS-eenheid gebaseerd op tijd en dit op basis van gelijkwaardigheid

- de LETS-organisatie is transparant en democratisch

- de waardencreatie gebeurt vanuit de deelnemers zelf

- het letsen gebeurt vanuit een visie van duurzame omgang met elkaar; met LETS als een doorsnede van de sociale, ecologische en economische meerwaarden.

 

2. GEZOCHT PROFIEL

LETS Vlaanderen zoekt een Bestuurslid-communicatiespecialist om de Raad van Bestuur te versterken. Naast bestuurlijke competenties is affiniteit met het doel en de werking van de LETS-beweging/ Sharing and Caring/ ruileconomie/ … een voorwaarde.

Functie van het Bestuurslid-communicatiespecialist

Naast de algemene taken die een bestuurder opneemt, staat het bestuurslid-communicatiespecialist voornamelijk in voor het mee uitzetten van de strategische lijnen van het communicatiebeleid en de advisering bij het tot stand komen van een (meerjaren) communicatieplan, in lijn met het LETS Vlaanderen-beleidsplan.

Het Bestuurslid-communicatiespecialist verleent advies bij het ontwikkelen van campagnes, het benaderen van de pers en andere media-initiatieven.

Competenties van het Bestuurslid-communicatiespecialist

Algemeen

 • Is zich goed bewust van zijn/haar rol als lid van de Raad van Bestuur
 • Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de LETS-beweging
 • Denkt actief mee over de strategische en inhoudelijke positionering van de LETS-beweging
 • Heeft een basiskennis van vzw-wetgeving en -reglementering
 • Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid
 • Is vergadertechnisch sterk (luisteren, besluitvaardig)
 • Kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie

Specifiek

 • Heeft aantoonbare ervaring met communicatie, public relations, marketing
 • Heeft een relevante opleiding en/of ervaring op bachelor of masterniveau, bij voorkeur communicatiewetenschappen

Voor de tijdsinvestering omtrent deze functie zijn de uitgangspunten

 • De Raad van Bestuur van LETS Vlaanderen komt vijf keer per jaar samen
 • De Algemene Vergadering van LETS Vlaanderen komt één à twee keer per jaar samen
 • Jaarlijks wordt een LETS Vlaanderen-denkdag georganiseerd
 • Regelmatige interactie met medewerkers (een coördinator, een educatief-communicatiemedewerker) en vrijwilligers

LETS Vlaanderen stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We versterken de Raad van Bestuur op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

 

3. KANDIDAATSTELLING

Stuur jouw motivatiebrief met CV naar:

LETS Vlaanderen vzw

Peter Dauwe, voorzitter

Wellekensstraat, 45

9300 Aalst

Of via e-mail: peter.dauwe@lets.vlaanderen

 

Meer info over de LETS Vlaanderen-werking op: www.letsvlaanderen.be


Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting