Verslag Workshop 2 'Letsen in ziekte of invaliditeit'

De workshop rond letsen in ziekte of invaliditeit start met een rondvraag bij de deelnemers waarom ze voor deze workshop gekozen hebben en of ze persoonlijk al in contact zijn gekomen met de problematiek. De opkomst is groter dan verwacht gelet op het zeer specifieke thema. Het is duidelijk dat de vertegenwoordigde LETS-groepen de informatie graag meepikken voor hun achterban en zo zie je maar dat iedereen de LETS-beweging wil zien groeien.

Er is één vreemde eend in de bijt en we zijn ontzettend blij met zijn aanwezigheid: Wouter Van Damme van het RIZIV zal deze workshop inhoudelijk mee stofferen.

We overlopen het geplande programma en halen verhalen naar boven over ‘hoe het vroeger ging’. Naar aanleiding van deze praktijkgevallen uit het verleden heeft LETS Vlaanderen de koe bij de horens gevat om een duidelijke regeling af te dwingen. Dankzij de constructieve steun van het RIZIV is die er ook gekomen.

De omzendbrief

Begin juli 2017 is een omzendbrief van kracht gegaan waarin het letsen wordt gedefinieerd als vrijwilligerswerk binnen de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Dit is een automatische gelijkstelling wat betekent dat er niet meer moet worden getwijfeld aan het statuut van een letser. Het is een vrijwilliger en vrijwilligers voeren geen werkzaamheid uit.

LETS is vrijwilligerswerk

De automatische toekenning van het statuut van vrijwilliger in de zin van de Wet van 3 juli 2005 zorgt ervoor dat de LETS-activiteiten niet als werkzaamheden worden beschouwd. Voor wat betreft de zieke of invalide moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat de LETS activiteit verenigbaar moet zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene. Een juiste formulering in het aanvraagformulier is daarom van belang.

Aanvraagprocedure

Alvorens de aanvraag te starten, adviseert LETS Vlaanderen contact op te nemen met een medewerker van LETS Vlaanderen via info@letsvlaanderen.be of 053 730 816. LETS Vlaanderen begeleidt de zieke of invalide letser in persoon bij zijn aanvraagprocedure en werpt zich daarbij op als sterkhouder in de materie.

Het enige formulier dat moet worden ingevuld is het formulier betreffende de vraag tot beslissing aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor arbeidsongeschikt erkende vrijwilliger. Bij de invulling van dit formulier moet ook de LETS-groep waarvan je lid bent zijn gegevens kenbaar worden gemaakt. Dit betekent dat als je verhuisd, en daarmee ook van LETS-groep wilt wijzigen, je dit kenbaar moet maken en een nieuw aanvraagformulier moet indienen.  Ook voor deze situaties biedt LETS Vlaanderen ondersteuning.

In het formulier dient te worden aangekruist: “De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten”.

Wanneer starten met letsen?

Letsen in ziekte en invaliditeit mag, en hoeft in principe niet op voorhand aangevraagd worden. Toch verdient het de voorkeur om alvorens te starten met letsen of bij het voorzetten van LETS-activiteiten de aanvraagprocedure bij de mutualiteit te doorlopen, zeker nu die procedure door de automatische gelijkschakeling met het statuut van vrijwilliger een loutere formaliteit is geworden.

Zowel het RIZIV en LETS Vlaanderen raden af om ‘in de schaduw’ te letsen.

Het beleid van het RIZIV is pro letsen van zieke of invalide personen. Sterker nog, het wordt beschouwd als een positieve maatregel naar mogelijk herstel of re-integratie.

Kan ik mijn uitkering verliezen?

De vraag of je je uitkering kan verliezen stelt zich niet wanneer je alvorens je begint te letsen de aanvraagprocedure doorloopt bij je ziekenfonds.

De vraag rijst wat als je in het verleden geletst hebt en je nu pas je LETS-activiteiten wenst aan te geven? Deze ‘late’ aangifte is absoluut géén probleem. Letsen hoeft in principe niet te worden aangegeven, het wordt echter wel aangeraden om het aan te geven.

De kans dat je retroactief je uitkeringen moet terugbetalen is daarenboven ook bijzonder klein. Het zou enkel kunnen voorvallen wanneer er ten eerste weet is van die LETS-activiteiten in het verleden en ten tweede de adviserend geneesheer u als zieke of invalide persoon niet in staat acht te letsen omwille van uw algemene gezondheidstoestand. Dit laatste is zo onwaarschijnlijk omdat u als letser juist wel in staat was om te letsen in het verleden. Het is bovendien tegen de gedachte en de stroming van het RIZIV die pleit voor re-integratie.

In een notendop

Als je onzeker bent of twijfels hebt bij je aanvraag, niet nodig! Neem gewoon contact op met LETS Vlaanderen en we bekijken in alle vertrouwen je gehele dossier. LETS-Help mekaar beweging!