LETS-groep in de kijker
LETS Durme

“Letsen is de rijkdom van diversiteit zien”.

LETS Durme bestaat uit een bonte mengeling van mensen in en rondom Lokeren, Oost-Vlaanderen. Elk met een eigen rugzak, invalshoeken en kijk op de wereld. Voor tal van activiteiten werkt LETS Durme ook samen met andere verenigingen en partners.

In 2017 tekende LETS Durme in op de LETS-verzekering. In een interview met LETS Vlaanderen vertelt LETS Durme over de motivatie om deze stap te zetten.

Ontstaan van LETS Durme

In 2005 verzamelden 25 mensen in het Cultureel Centrum van Lokeren. Een gedreven en ervaren letser van Pollekesland (provincie Antwerpen) begeestert het publiek. Er is voldoende potentieel om door te gaan. In het verslag van die avond staan een aantal mooie redenen opgesomd waarom mensen willen letsen: ‘ik heb courgetten en noten te veel’, ‘ik lust courgetten’, ‘we zijn al bezig met autodelen’, en ‘nieuwe mensen leren kennen trekt me aan’.

LETS Durme vandaag

12 jaar en 150 leden later is er in essentie aan deze stellingen niet veel veranderd. Letsen is doen. Ruilen met elkaar. Ruilen met mensen op fietsafstand of iets verderaf. Goederen en diensten. De variatie van mogelijkheden is oneindig. Wandeling met de hond? Bel een letser. Onkruid wieden? Dat kan. Spullen een tweede leven geven, of repareren, of uitlenen. Het gebeurt binnen LETS.

Bij LETS Durme waarderen wij elkaar met ‘pluimen’. We vragen ook inzet van letsers. Inzet voor het geheel zoals bijvoorbeeld op een cultuurmarkt staan met promotiemateriaal en het onthaal organiseren van nieuwe letsers. Letsen is ook af en toe samenkomen. Het is broodnodig cement om een (h)echte gemeenschap te kunnen vormen. We doen dit via LETS-markten en LETS-cafés. Daarnaast is iedereen vrij om andere initiatieven te nemen: een filosofisch café, een tuinbezoek, een avondje cultuur, een wandeling in het Molsbroek, een huisrestaurant… steeds zijn er enthousiaste reacties. En belangrijk: je staat er nooit alleen voor. We werken in groep en we beslissen zoveel mogelijk samen.

LETS Durme en de LETS-verzekering

Om de brede waaier aan LETS-transacties en -activiteiten beter te beschermen, heeft LETS Vlaanderen een verzekeringsaanbod onderhandeld met de verzekeringsmaatschappij DVV. Dit aanbod staat open voor elke LETS-groep. Het is een verzekering op maat van LETS die ervoor zorgt dat letsers beter beschermd zijn.

* Hoe hebben jullie kennis gemaakt met de LETS-verzekering?
We hebben dit vernomen via de e-mails van LETS Vlaanderen en hebben een infosessie bijgewoond. 

* Hoe hebben jullie beslist om in te stappen in deze LETS-verzekering?

Wij hebben dit via e-mail en op ons jaarlijkse LETS-feest voorgelegd aan de groep zodat ze binnen de maand konden reageren op het voorstel. Dan hebben we op onze kernbijeenkomst, waar elk lid aanwezig kan zijn, de knoop doorgehakt. 

* Waarom zijn jullie ingestapt?

We hebben - gelukkig; hout vasthouden! - nog geen schadegevallen meegemaakt en willen dit ook zo houden. Aangezien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht is en de gratis verzekering via de provincie niet voldoende uren dekt, hadden we reeds een verzekering voor de groepsactiviteiten afgesloten. We hebben dit toen gefinancierd met subsidie vanuit de stad en met vrije bijdragen van de leden. 

Zonder verzekering burgerlijke aansprakelijkheid organisatie zijn alle leden van een feitelijke vereniging immers hoofdelijk aansprakelijk en die verzekering is trouwens verplicht.

Door het aanbod van LETS Vlaanderen waar ook de transacties tussen de leden als de BA voor de groepsactiviteiten worden verzekerd, is ineens de hele waaier aan risico’s onder één polis gedekt, op maat van LETS. Daarom besloten we om in te schrijven op de verzekering van DVV. 

* Wat zijn volgens jullie de voordelen van deze LETS-verzekering?

Zowel de groepsactiviteiten als de transacties (met uitsluiting van grote risico's en rekening houdende met franchise) zijn gedekt door deze verzekering voor een bijdrage van 5 euro per persoon en per jaar. Dit is een bedrag dat niet onoverkomelijk is, maar slapende leden kan wakker maken om verder te letsen of in sommige gevallen te besluiten niet meer te letsen. 

* Zouden jullie deze verzekering aanraden aan andere LETS-groepen? Waarom?

Zeker voor grotere groepen waar niet alle leden alle andere leden kennen, is dit aan te raden om zowel voor de groepsactiviteiten als transacties verzekerd te zijn. En zo vraag je toch elk jaar een klein engagement om bij te dragen voor de verzekering. 

Indien kleinere groepen geen verzekering zouden nemen, vermelden ze dit best in een huishoudelijk reglement en maken ze best goede afspraken wat te doen bij schadegevallen. (zie ook FAQ op letsvlaanderen.be).

Langs de andere kant zijn er in onze groep ook bedenkingen: zijn we niet reeds dubbel- of over-verzekerd, hollen we de familiale verzekering niet uit (moet tussenkomen bij vriendendiensten), wat met de procedureslag, zal de verzekering wel uitbetalen bij ongeval en hoeveel?

* Zijn er nog andere zaken die jullie graag willen meegeven?

In de jeugdbeweging en andere verenigingen heb je ook een vaste bijdrage voor alle leden voor de verzekering. Ook al werken we binnen LETS niet met euro's, met de verzekeringsmaatschappijen en de rest van de samenleving kan je jammer genoeg (nog) niet zonder euro's.  

 

Hartelijk dank LETS Durme om deze duidelijke en inspirerende antwoorden met ons te delen!

Wil je de volgende LETS-groep in de kijker zijn, neem dan gerust contact op met onze redactie via info@letsvlaanderen.be