LETS Poperinge de "keikoppen" in West-Vlaanderen
Nieuwe LETS-groep

Protest tegen het weefverbod in de Middeleeuwen leverde de inwoners van Poperinge de bijnaam ‘keikoppen’ op. Het was ook de inspiratie voor de naam van onze LETS-eenheid.

De voorbereidingen
In april 2017 was een nieuwe groep in Ieper gestart. Die kozen als naam voor hun munt ‘katjes’. Keitjes en katjes, dat bekt goed was de opmerking. Kathleen van LETS Ieper was meestal ook aanwezig op de voorbereidende vergaderingen. De dag van het park leek ons een goede gelegenheid om promotie te voeren voor de op te richten LETS-kring. In het prachtige stadspark (zonder schroom) langs de Vleterbeek kregen we een open tentje toegewezen. Ook Bart van LETS Westhoek was erbij. Deze groep is ontstaan in Veurne en Diksmuide. Vormingplus Oostende-Westhoek vindt LETS een goed initiatief. Chris was en is er nog steeds bij om de werking van de grond te krijgen. Ook Sabrina en Emma van LETS Vlaanderen kregen we te zien en te horen. Merci voor de steun, raadgevingen en de verre verplaatsingen.

De startavond

6 oktober 2017. De ‘stove’ verwarmt de kroeg, het ‘keikoppenbier’ staat koud. In het bovenzaaltje van bio-groenteboerderij ‘De Stoppel’ krijgen de nieuwsgierigen uitleg . Met een groepje van een 15-tal kunnen we meteen van start. Op 30 november volgde een 2de instapmoment. Dit keer in ‘De Bres’.

Het is uitzien naar een eerste samenkomst met de leden om elkaar te leren kennen. Ik denk eraan om dan nieuwjaarswafeltjes te bakken. Met de wens dat LETS ook bij ons mag lukken!

Marc van LETS Poperinge