LETS-verzekering
Inschrijving 2018

Bij LETS wordt er Leuk EigenTijds Samengewerkt en helpen mensen elkaar. Wie LETS als ‘lokaal uitwisselingssysteem’ onder de loep neemt, stelt vast dat er een grote diversiteit aan activiteiten en transacties valt te bespeuren. Om deze diversiteit aan activiteiten en transacties optimaal te beschermen, heeft LETS Vlaanderen een verzekeringsaanbod onderhandeld met de verzekeringsmaatschappij DVV.

Voordelen
De nodige communicatie met en administratie voor de verzekeringsmaatschappij DVV wordt ter harte genomen door LETS Vlaanderen. Bij een eventueel schadegeval kan je als LETS-groep rekenen op de ondersteuning van en opvolging door LETS Vlaanderen.
De LETS-verzekering dekt ook ‘lichamelijke ongevallen’ van de letser zelf tijdens een activiteit wat in een familiale verzekering nooit wordt verzekerd. Een familiale verzekering gaat enkel de schade aan derden betalen. Er is ook geen beperking tot slechts 100 vrijwilligersdagen zoals bij de gratis vrijwilligersverzekering. Als LETS-groep heb je immers gauw meer dan 100 dagen, zeker als je tijdens het jaar verschillende activiteiten met meerdere letsers organiseert.

Premiebedrag
De premie bedraagt 5 euro per LETS-lid per jaar. Hierbij zijn de gezinsleden die op hetzelfde adres als het LETS-lid gedomicilieerd zijn, mee verzekerd. In geval van gezinnen met twee LETS-accounts (omdat die beiden zeer actief letsen) betalen die 10 euro.

Meer info
Wil je meer weten over de inhoud, waarborgen, verzekerde kapitalen, franchise-bedragen, … van deze LETS-verzekering, neem dan vrijblijvend contact op met LETS Vlaanderen via info@letsvlaanderen.be. Je kan ook steeds onze flyer en verzekeringsbrochure opvragen om de leden van jullie LETS-groep te informeren.
LETS-groepen die (opnieuw) willen intekenen voor het jaar 2018 ontvangen via hun kern binnenkort een mail met verdere details en een intekenformulier.


LETS BE & STAY SAFE