LETS workshop op de universiteit
Let's go LETS

Voor de 25 studenten van de masteropleiding milieu en preventie management aan de KUL te Brussel gaf bestuurslid Jacob De Proft op donderdag 14 december een workshop “Let’s go LETS”.

De studie is Engelstalig en bereikt in die zin mensen van heel Europa, maar het merendeel van de studenten zijn toch Vlamingen. De meesten doen deze studie uit ecologische overwegingen.

Ter gelegenheid van de Student Swap week werd Jacob uitgenodigd als workshop begeleider voor het thema “Local Exchange Systems”. Na een infomoment over LETS gingen de studenten in kleine groepjes aan het werk over wat zij kunnen betekenen binnen LETS. Er werd gebrainstormd over de soorten transacties die zij zouden kunnen verrichten, niet alleen binnen het studentenmilieu, maar vooral samen met “oudere” generaties uit het Brusselse of uit de plaats waarvan ze afkomstig zijn. De resultaten waren alvast bijzonder boeiend van opletten op dieren, iPhone herstellen, strijken, make-up, vervoer, tuinwerk, tot vertalingen (er was ook iemand bij uit Wit Rustland) en koken.

Op de workshop was Nadia van LETS Brussel aanwezig waardoor ze meteen kennis konden maken met de LETS-groep in hun universiteitsstad.