LETS-groep in de kijker
LETS Tielt en Molenland

Het ontstaan...

LETS Tielt in West-Vlaanderen werd in 2013 opgericht. Het ledenaantal bleef aan de lage kant en in 2017 is de groep zelfs gezakt naar 7 leden, wellicht de kleinste LETS-groep op dat moment. Een bezinning was nodig. Letsen wilden we blijven doen, maar er moest iets gebeuren om onze dynamiek en ons ledenaantal te vergroten. Als er in Roeselare 130 leden in de LETS-groep zitten, moet dit in Tielt toch ook mogelijk zijn? Coördinator Lieve Dosogne is er zelfs van overtuigd dat er een sterke markt is voor LETS: “Meer en meer mensen zijn alleenstaanden. Ikzelf kan geen boormachine hanteren, maar een stielman inschakelen om een gaatje in de muur te boren is toch al te gek? Voor zo’n zaken is LETS perfect. Noem het gerust een vorm van sociaal vangnet, dat niet alleen goedkoop is, maar ook voor sociaal contact zorgt tussen de mensen.

De doorstart is er gekomen!

LETS Tielt moest kiezen: samengaan met LETS Aalter of LETS Roeselare, toch al snel 20 minuutjes met de auto … of een doorstart realiseren. We namen contact met LETS Vlaanderen, die samen met ons naar oplossingen hebben gezocht. Via een oproep in de lokale pers maakten we bekendheid voor de doorstartvergadering in april 2017 en vonden we enkele nieuwe leden, die opnieuw een dynamiek in de groep brachten. Het ledenaantal zit nu in stijgende lijn, mede via de (nieuwe) persoonlijke contacten.

Letsen, een paar warme herinneringen…

Letser Frans getuigt dat hij aan de verhuis van Lieve fijne herinneringen overhoudt: “Het is gewoon leuk zoiets met een hele bende te doen, je leert elkaar kennen, maakt leute tijdens het werk en op het einde was Lieve ook echt verhuisd!” Zijn vrouw Carine heeft bovendien groene vingers en samen hebben ze de tuin van Marjan opgekuist onder een lekker herfstzonnetje. Marjan zorgde dan weer voor een gezonde avond voor de groep en Nils, de zoon van Greta, heeft de computer van Frans in orde gebracht.

Vandaag zijn we met…

Het jaar 2018 zijn we gestart met een groepje van 15 betalende leden. Ook heel wat partners zijn actief, zodat de regio Tielt nu zo’n 25-tal actieve letsers telt. Ieder nieuw lid start met 1.000 Tannekes. Om lid te worden betaal je een eenmalige instapkost van 15€. Jaarlijks is het lidgeld 6€ en 100 Tannekes voor de gemeenschappelijke kosten.

Met de nieuwe kern organiseren we elke maand een verLETSmoment. Op zo een moment komen de leden met tijd en goesting bijeen – of springen ze binnen - om spullen te verletsen (verkopen voor tannekes). Tijdens de verLETSmomenten vertellen de leden waarvoor ze hulp kunnen gebruiken of zeggen ze graag wat ze zelf aanbieden. Voor iedereen is het ook een gezellig samenzijn. Sommigen brengen hun verstelwerkjes mee. Op deze momenten wordt er door de ‘kern’ al eens over de werking van de LETS-groep gesproken en kunnen de leden hun vragen stellen.

Daarnaast zijn er spontaan heel wat activiteiten die door de leden georganiseerd worden, zoals een wandeling, een spelletjesavond, een gidstocht door de stad,…. Overigens publiceren we onze activiteiten ook op “Uit in Vlaanderen”.

Onze Nieuwjaars-potluck afgelopen januari was echt gezellig. Het geeft de energie om er dit jaar weer met volle moed tegenaan te gaan, en nog meer mensen over de drempel te halen. We hebben zonet een nieuwe website gelanceerd en ook ingetekend op de flyercampagne van LETS Vlaanderen die voor ons een LETS-flyer op maat heeft gemaakt.

Originele plannen voor de toekomst…

In het najaar gaan we een actie voeren rond Schenk je buur wat zon, geef hem een LETS-bon. We willen de LETS-beweging promoten en mensen via LETS uit hun isolement halen. De details van de actie moeten we nog uitwerken, maar het zou de bedoeling zijn om rond kerst enkele Tannekes te kunnen schenken aan iemand die je kent, en waarvan je denkt dat letsen een hulp kan betekenen. Zo willen we de drempel tot het letsen verlagen.

In 2019 willen we de buurgemeenten van Tielt bezoeken, en ook daar de LETS-waarden verspreiden. We hebben alvast onze naam gewijzigd naar LETS Tielt en Molenland om onze geografische buurt te verruimen.

Met al deze acties hopen we LETS in Tielt opnieuw op de kaart te zetten en leefbaar te maken. In 2017 waren er maar 70 transacties, het wordt uiteraard leuker als we dat naar omhoog krijgen. Je moet met een iets ruimere groep (en dus een grotere vraag en aanbod) zijn om voldoende transacties te realiseren. We hebben er het volste vertrouwen in dat we nu op de goede weg zijn!