LETS Inteam
Ludo Bisschops

Wie ben ik?

Ik ben Ludo Bisschops, vader van 3 zonen en opa van 3 toffe kleinzonen. Mijn vriendin Karin woont, net als ik, in Sint-Job-in-‘t-Goor, een 20-tal kilometer ten noorden van Antwerpen. Tot voor enkele jaartjes was ik nog zelfstandig ondernemer maar ondermeer door ziekte ben ik nu niet meer beroepsmatig actief. Door vaak met de camper te reizen genieten we nu wat meer van het leven.

Hoe ben je met LETS in contact gekomen?

Zes jaar geleden las ik een krantenartikel over het letsen. Na wat zoekwerk kwam ik tot de bevinding dat er in mijn buurt geen LETS-groep actief was. Ik besloot daarom zelf met een LETS-groep van start te gaan. Verantwoordelijken van LETS Vlaanderen en van LETS Pollekesland kwamen vanuit Aalst en Nijlen speciaal voor mij naar het Centraal Station in Antwerpen om te schetsen wat me te wachten stond bij zulk ’n opstart. In Diest mocht ik kort daarop een opstartmeeting bijwonen en ook in Aalst was ik te gast op een ledenvergadering met potluck.

Door een ernstige ziekte diende ik mijn intenties op LETS-gebied opzij te zetten. Toen ik 3 jaar later weer wat op m’n plooi kwam heb ik geestdriftig de draad weer opgenomen en 4 info-momenten op het getouw gezet op diverse locaties binnen Groot-Brecht. Dit o.m. met de hulp van enkele doorwinterde letsers en de ruggensteun van VormingPlus. De resultaten lieten niet op zich wachten en vrij snel schreven zich een 30-tal letsers in. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot bijna 50.   

Welke LETS-activiteiten doe je?

Voor werk in de tuin heb ik flink wat ervaring en beschik ik over degelijke machines en een grote aanhangwagen dus doe ik nogal wat snoeiwerk en daarbij aansluitend vaak ook transport naar het containerpark. Voor eenvoudige reparaties aan sanitair en elektro of voor luchthaven-transport kan men tevens van mijn diensten gebruik maken. Zelf laat ik gedurende m’n trips andere letsers op m’n huis passen, de planten water geven en het gras maaien. Soms past er ook iemand op mijn hondje als die ’s een keertje niet met me mee kan. De ‘Pollekes’ gaan dus vlotjes ‘heen en weer’. Voor onze LETS-groep organiseer ik jaarlijks in januari een potluck en in de lente een LETS-marktje. Stilaan begint het aantal deelnemers te groeien. Het is leuk om bij zulke gelegenheden onze leden wat beter te leren kennen.

Wat is je mooiste LETS-herinnering?

Bij onze eerste potluck hadden we het idee opgevat om aan de deelnemende letsers zeer omvangrijke porties te vragen en vervolgens de ruime overschotten, zeer verzorgd en hygiënisch verpakt, te schenken aan De Kar vzw. Dit is een organisatie binnen onze gemeente die zich inzet voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Eén van onze letsers werkt bij een bekende chocolaterie waar o.m. pralines, truffels en specialiteiten voor Kerstmis en Pasen worden gemaakt. De zaakvoerder schonk, via haar, niet minder dan 35 kg van hun kraakverse producten. De vrijwilligers van De Kar vzw stonden sprakeloos. Ik voor ’n keertje ook…

Een andere prettige ervaring is wanneer we met een groepje letsers naar komische sketches gaan kijken die enkele van mijn vroegere wielervrienden telkenjare ´s winters opvoeren ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Ondermeer op zulke wijze ontstaat stilaan ook een hechte vriendenkring binnen onze zone LETS Brecht.

Wat is je grootste LETS-tegenvaller?

Ergens is er toch wel een zweem van ontgoocheling bij mij wanneer ik vaststel dat sommige instappers na een jaar nog steeds geen enkele actie hebben ondernomen op LETS-vlak. Zelfs nog geen vraag of aanbod hebben geformuleerd via eLAS, ons elektronisch LETS Administratie Systeem. Vol enthousiasme stapten ze in en spijts diverse eLAS-avonden die ik geef om de nieuwe letsers op het goede spoor te zetten, nemen ze geen initiatief. Héél uitzonderlijk zijn er ook die lid worden, anderen voor hun kar spannen en aardig wat diensten laten leveren om vervolgens, zonder ook maar de geringste tegenprestatie te hebben uitgevoerd, uit de LETS-groep te willen stappen. Vervelend én lastig blijft zoiets.

Wat betekent LETS voor jou?

Letsen betekent voor mij in de eerste plaats m’n vriendenkring uitbreiden met fijne mensen uit mijn nabije omgeving. Nóg fijner dan de geleverde dienst met Pollekes te zien gewaardeerd worden is het om na de klus een tevreden glimlach te mogen aanschouwen en daar bovenop een frisse pint of een heerlijke kop koffie aangeboden te krijgen.

Tientallen jaren was ik op het vlak van wielertoerisme actief op verscheidene fronten, met veel overgave organiseerde ik diverse evenementen waaronder enkele Rondes van België. Nu ik op dat front fysiek moest afhaken ben ik blij dat ik op het vlak van LETS weer enkele leuke initiatieven kan, en mag, ontplooien. Vanzelfsprekend hoop ik dan ook dat ik daartoe nog lang de energie en de drijfveer kan blijven vinden.

Wat verwacht je van een LETS-groep?

Het zou mooi zijn indien er minder, of geen, drempels zouden zijn om tot actie over te gaan tussen letsers onderling. Een uitgelezen gelegenheid daartoe is het samenbrengen van gelijkgezinden op activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen zonder dat er kosten of grote engagementen aan verbonden zijn. Het werkt immers drempelverlagend wanneer letsers, voorafgaand aan het leveren van een dienst, al eens een babbeltje hebben geslagen en alzo kennis met elkaar hebben gemaakt. Het sociaal contact is daarbij van groot belang zodat tijdig kan onderkend worden wanneer iemand wat extra ondersteuning of hulp kan gebruiken zonder daarvoor op korte termijn wederdiensten hoeven te leveren. Meer geëngageerde  leden binnen een kleinere periferie zou dan ook ideaal wezen…

 

Wil jij graag in een volgend nummer “inteam” gaan, neem gerust contact op met onze redactie

Emmadb@lets.vlaanderen of 053/730 816