LETS-groep in de kijker
LETS Limburg

Het ontstaan

LETS Hasselt is ontstaan in maart 1999. Een Ecoteam dat destijds bestond in Hasselt wou een LETS-groep opstarten en onder begeleiding van Karin Nolmans van LETS Leuven zijn zij met een tiental leden gestart. Een artikel in de Weekkrant in december zorgde voor meer bekendheid en trok veertig geïnteresseerden naar een bijeenkomst. Vanaf dat moment is LETS Hasselt voortdurend blijven groeien! Sinds een vijftiental jaar heten we LETS Limburg. De naam werd veranderd omdat de leden al vlug vanuit heel de provincie kwamen.

Uitdagingen

LETS Limburg bestrijkt een groot grondgebied. Hierbij is onze grootste uitdaging: hoe kunnen we elke letser de kans geven om te letsen met mensen uit de buurt? Om hieraan te werken proberen we plaatselijk het letsen een boost te geven. Onze bijeenkomsten gaan niet steeds door in Hasselt, maar worden verspreid over de provincie. In samenwerking met lokale gemeentebesturen plaatsen we een artikeltje in een lokaal blad (wanneer mogelijk) om zo de LETS-gedachte te promoten. We organiseren ook LETS@homes: een letser nodigt thuis geïnteresseerden uit de buurt uit. Hier maken we een instapmoment van: we geven informatie en beantwoorden vragen. Er wordt contact gelegd met letsers en men kan direct lid worden. Hiermee werken we aan verdichting (meer letsers die dichtbij huis kunnen letsen) en activering van de letsers. De kaart van Limburg geraakt alsmaar meer gevuld met LETS-stipjes!

Om leden te (blijven) activeren hebben we sinds een jaar het peter- en meterschap opnieuw geïntroduceerd. We verplichten de letsers tot niets maar geven suggesties over wat ze kunnen doen als peter of meter. Voor bijeenkomsten roepen we actief op om hun pete- of metekind te vragen om ook te komen. We hebben ook kwartetjes ingevoerd, dit idee kwam van LETS Leuven. Als vier letsers een LETS-activiteit doen en daar een kort verslagje over schrijven voor onze website, krijgt de organisator 10 ‘drepkes’. Voorbeelden zijn een wandeling, een workshop over verbindende communicatie, een bloemschiknamiddag of juwelen maken. Dit helpt om nieuwe letsers te leren kennen, wat het letsen alleen maar plezanter maakt.

LETS-momenten

Het LETS Vlaanderen-feest werd eens in Limburg georganiseerd en onze trekker was een grote voorstander hiervan. Dit was een groot succes en gaf een boost aan de LETS-groep! We waren trots op wat we klaargespeeld hadden. LETS Limburg is ook geregeld aanwezig op één van de LETS Vlaanderen events.

2019 is een speciaal jaar voor LETS Limburg omdat we dit jaar 20 jaar bestaan! Voor ons feestjaar hebben we ‘Den Drep’ ingevoerd. Dit is een grote gevilte kei, gemaakt door letsers, en staat symbool voor ‘we zijn kei-goed bezig’. We willen deze kei bij zoveel mogelijk letsers laten langskomen dit jaar. Op het LETS-feest werd Den Drep uitgereikt aan de letser met de meeste transacties in 2018. Als deze persoon met iemand letst, gaat Den Drep mee naar de andere letser, enzovoort. We gaan hier ook een paar uitdagingen aan koppelen zoals: ‘Kan Den Drep deze week de grootste afstand afleggen?’

Omdat we 20 jaar bestaan, willen we dit jaar ook 20 LETS-activiteiten doen. Het LETS-feest was één van deze activiteiten. Op dezelfde dag als de LETS-Debatdag organiseren we ’s avonds een filmvertoning ‘A Plastic Ocean’ met aandacht voor LETS en plasticvrij leven. Dit gaat door op zaterdag 18 mei en letsers van andere LETS-groepen zijn van harte welkom. Ook kleinere activiteiten zoals de kwartetjes en LETS@homes passen binnen deze 20 events. Ook persaandacht kan in een feestjaar niet ontbreken. LETS Limburg heeft zeker genoeg boeiende verhalen te vertellen!

LETS Limburg vandaag en in de toekomst

Momenteel heeft LETS Limburg 165 leden. We hebben een vaste kern, die af en toe een beetje verandert. Nu zitten er 7 letsers in de kern, die de meeste inhoudelijke beslissingen op zich nemen. We luisteren goed naar wat er leeft en hebben onlangs ook een enquête afgenomen om input te krijgen van de leden. In 2018 waren er 704 transacties tussen de leden. De letsers waarderen elkaar met ‘drepkes’, meer bepaald 20 drepkes per uur. Het lidgeld is €8/ jaar en 10 drepkes per jaar voor de LETS-kas. In 2018 hadden we zes kwartetjes en drie LETS@homes, plus een ‘LETS@fabrique’ bij een evenement van Fabrique Ecologique. We hadden vier ledenbijeenkomsten met telkens een instapmoment voor nieuwe leden aan gekoppeld. In 2019 hadden we al 86 transacties, twee kwartetjes en het LETS-feest in februari.

Tot voor kort had LETS Limburg vooral iets oudere leden maar ondertussen is de groep heel divers geworden: van twintigers tot mensen die al even gepensioneerd zijn. We bereiken ondertussen ook enkele mensen met een andere origine. We maken gericht promotie, lieten een nieuwe website maken en zijn actief op Facebook. De afgelopen twee jaar groeide LETS Limburg enorm snel!

Als je meer te weten wil komen over LETS Limburg, ga naar hun website of ontdek de contactgegevens op de kaart van letsvlaanderen.be.

 

Wil je de volgende LETS-groep in de kijker zijn, neem gerust contact op met onze redactie via info@letsvlaanderen.be.