LETS-groep in de kijker
LETS Roeselare

Het ontstaan

In 2012 was er een reportage in Koppen over LETS. Met enkele Roeselarenaars hadden we deze uitzending gezien. We namen elk afzonderlijk contact op met LETS Vlaanderen en via LETS Vlaanderen werden we samengebracht. Vanuit deze groep geïnteresseerden gingen we met vier aan de slag. We kwamen samen met een trekker van LETS Oostende en LETS Leie om zo LETS Roeselare vorm te geven.

Op 16 maart 2013 hadden we dan onze startdag: een sfeervolle, gezellige start en meteen een 30-tal inschrijvingen. Het ledenaantal is de voorbije jaren gegroeid tot een 120-tal LETSers uit Roeselare en omstreken. Er blijft interesse en wij proberen ons als groep verder bekend te maken.

Uitdagingen

Onze groep is steeds gestaag gegroeid. De laatste jaren zijn er wat mensen gestopt, en zijn er nieuwe mensen ingestapt. Voor onze groep is de grootste uitdaging communicatie geweest. Communicatie naar leden toe, af en toe eens bemiddelen tussen leden onderling. Nooit waren er niet oplosbare conflicten. Alles was erg onschuldig en behoorlijk praktisch van aard. De kracht van het letsen is dat het over een te overziene groep gaat, waarbij mensen elkaar kunnen spreken. Doordat iedereen elkaar min of meer kent, kunnen we goed samenwerken.

Ook in ons samentuin project staat een goede communicatie voorop. Doordat iedereen op dezelfde doorschuif akkers werkt, is een permanente bijsturing en uitwisseling van het grootste belang.

LETS-momenten

2018 was een mooi jaar voor onze Roeselaarse LETS-groep, we mochten immers ons vijfjarig bestaan vieren! Halfweg maart verwelkomden we bijna 100 leden voor een heerlijke lunch, verschillende workshops en een ongelooflijk fijn samenzijn. Er waren speciale workshops voor de kinderen, er werd gedanst, lachyoga gedaan, .... en het was vooral ook weer erg fijn om de personen waarmee je LETSt in levende lijve te zien. Dit feest gaf ons als kernteam en als groep zeker een boost om verder te bouwen aan de komende jaren. Verder hadden we onze maandelijkse bijeenkomsten, onze leuke zomerse picknicks en nieuwe leden die verwelkomd werden.

Stijn van LETS Roeselare over zijn start als letser en de start van de groepstuin: ‘Een aantal jaar geleden begon ik met enkele vrienden een werkgroepje om een Geefplein te organiseren. Dit was eigenlijk plan B. Mijn initiële plan was een groepstuin te beginnen, maar het ontbrak mij aan een goeie plek om dit te doen. In het geefpleingroepje zat iemand die me over LETS sprak, en dat die een stuk grond in bruikleen hadden, maar op zoek waren naar nog mensen om een groepstuin op te starten…. Enkele jaren later ben ik een overtuigd LETSer en kernlid, is onze groepstuin een gekende plek in Roeselare, organiseren we ook onder andere Repair Cafés, … en kreeg ik dankzij al deze leuke bezigheden een aanbod om medewerker te worden van een organisatie die mij dit alles in loondienst laat doen. Van hobby naar beroep, check!’

LETS Roeselare vandaag…

We hebben zo’n 120-tal lidnummers. Achter die lidnummers schuilen gezinnen van één of meerdere personen. Het is vooral een heel gevarieerde bende! Ze waarderen elkaar met ‘wieltjes’. Roeselare is de stad van enkele wielerlegenden, denk maar aan Freddy Maertens en Jempi Monseré. We hebben ook een Wielermuseum dat nu KOERS heet. Bij LETS Roeselare loopt alles op wieltjes! We hebben afgesproken dat één uur letsen 60 wieltjes waard is. Het lidgeld is €6 en 72 wieltjes per jaar voor de LETS-kas. Instappers betalen bij het aansluiten €15 waarborg.

Het aantal transacties tellen, daar zien we geen beginnen aan! Maar we merken wel heel veel transacties en vooral de mededelingen erbij zijn vaak grappig of hartverwarmend!

We kunnen ongeveer tien keer per jaar een kLETSkaffee organiseren. Enkele vaste activiteiten zijn: in januari onze taart- en koffiereceptie om het nieuwe jaar in te zetten en in juli en augustus onze LET’S picknick, een waar smulfestijn waarbij er veel geLETSt en gekLETSt wordt! De andere activiteiten variëren naar gelang het seizoen, de inspiratie of de vraag van LETSers. We vinden het zeker fijn als LETSers met ideeën komen of zelf initiatief nemen om iets in elkaar te boksen.

en in de toekomst

In 2019 zullen we overstappen naar het nieuwe LETS-softwaresysteem “LETS-C”. Dit wordt alvast een uitdaging! We hadden in maart nog ons internationaal culinair kLETSkaffee. Letsers uit Peru, Italië en Portugal doken samen met andere LETSers de keuken in om heerlijke schotels klaar te maken.

Hoogtepunt tijdens ons LETSjaar is steevast de LET’S picknick. Eten brengt mensen bijeen, zo leert ons de ervaring. Frisse lenterolletjes, een zomers slaatje, een kruidig hapje, een zelfgerookte vis en vooral heerlijke zelfgebakken dessertjes. Het buffet is riant, de sfeer is steeds hartelijk. Bij goed weer vind je ons in het park, of in de samentuin, bij slecht weer kennen we steeds een hartelijke cafébaas met een gezellig zaaltje.

Ook de samentuin is dit jaar na vijf jaar werking aan een volwassen uitbouw toe. De groep samentuiniers is hecht geworden. Dit jaar komt overal elektriciteit en water, dankzij ondersteuning van Stad Roeselare en een Vlaamse subsidie. Er komt een splinternieuw tuinhuis, materiaal, en moestuinteam begeleider. Samen zes doorschuifakkers beheren met peter- en meterschappen per gewas zorgt voor zoveel gedeelde trots. En de groenten delen we met velen.

Voor de rest zien, horen en voelen we wat er in onze groep leeft.

 

Als je meer te weten wil komen over LETS Roeselare, neem contact op via de website of ontdek de contactgegevens op de kaart van letsvlaanderen.be.

Wil je de volgende LETS-groep in de kijker zijn, contacteer gerust onze redactie via info@letsvlaanderen.be