LETS-Debatdag: samenwerking

In de eerste workshop van de LETS-Debatdag kwamen vijf LETS-groepen hun goede praktijken delen rond samenwerken met andere lokale initiatieven. Deze verbindingen zorgen voor toffe activiteiten, verbreding, interessante kruisbestuiving en meer wederzijdse lokale bekendmaking. We brainstormden ook over mogelijke toekomstige samenwerkingen en de rol van LETS Vlaanderen hierin.

Lokale samenwerkingen: goede praktijken

Vormingplus

LETS Ieper werd gedurende één jaar begeleid door Vormingplus. Zij hebben ook drukwerk voor de LETS-groep bekostigd.

LETS Limburg organiseerde op 18 mei 2019 een filmvoorstelling van ‘A Plastic Ocean’. Vormingplus zorgde voor de film en de LETS-groep droeg bij aan het event door de cafetaria te bemannen. Deze voorstelling stond ook open voor niet-letsers.

LETS Oostende begeleidt een project van laatstejaarsstudente gezondheidszorg op vraag van Vormimgplus. Zij zal LETS voorstellen in de klas en volgend jaar zal er 4u in het lessenpakket besteed worden aan LETS.

Stadsbestuur

Veel LETS-groepen hebben een goed contact met de duurzaamheidsambtenaar van hun stad en zetten goede samenwerkingen op zoals bv. een spreker uitnodigen of een filmvoorstelling organiseren waarbij de stad tussenkomt in de kosten. Via de stad kunnen er ook (gratis) zaaltjes gebruikt worden. Hierbij is een goed contact met de duurzaamheidsambtenaar belangrijk.

Lokale cultuurraad

Sommige LETS-groepen maken zich lid van de lokale cultuurraad. Dit vraagt een beetje papierwerk maar kan voor een kleine subsidie of (gratis) gebruik van zalen zorgen voor de groep. De vergaderingen zijn goede gelegenheden om te netwerken en LETS bekender te maken.

Bibliotheek

LETS Ieper organiseerde een boekenruil in samenwerking met de lokale bibliotheek die instond voor de kosten en ruimte in de bibliotheek ter beschikking stelde. Deze samenwerking zal in 2020 opnieuw doorgaan.

Dienstencentrum

In lokale dienstencentra kunnen instapavonden georganiseerd worden en kan het computersysteem direct uitgetest worden. Vaak kunnen LETS-groepen hier (gratis) een zaaltje gebruiken.

Lokaal festival

Voor het 20-jarig bestaan van LETS Leie vierde de LETS-groep feest met een standje en workshops op een lokaal festival (Borderland). Hierdoor kwamen ze terecht in een feestelijke sfeer en was de organisatie van het event behapbaar voor de LETS-groep. De letsers kregen gratis toegang en drankbonnetjes wanneer ze vooraf inschreven. Ook leden van naburige LETS- en SEL-groepen werden uitgenodigd.

BMLIK (Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen)

LETS Oostende organiseert samen met deze vereniging kookworkshops met voedseloverschotten die ze krijgen van De Antenne, een sociale kruidenier.

FMDO (Federatie voor sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond)

Het project "8400 TALENTEN" is lid van LETS Oostende en gaat op zoek naar een match tussen de talenten van een nieuwkomer en de vraag naar vrijwilligerswerk van organisaties, verenigingen, buurtbewoners, ... Bij LETS Oostende kan er momenteel al beroep gedaan worden op een kapper via dit project.

 

Lidorganisaties

LETS Ieper heeft een aantal sociale organisaties die lid zijn van de LETS-groep. Hierbij beheert de organisatie zelf het vraag en aanbod op het softwaresysteem.

 • Hedera (centrum voor psychische revalidatie): aanbod: wandelingen, honden uitlaten, gerechten bereiden, administratie, retouches kledij
 • Vondels (woonbegeleidingsdienst): vraag: vervoer met de auto, individuele cursussen begeleiden rond Facebook of computergebruik
 • Westhoek Vrijetijd Anders (vrije tijd voor personen met een beperking): vraag: vervoer met de auto, soep maken

De tussenpersoon van de lidvereniging is van essentieel belang: deze moet goed op de hoogte zijn van de werking van de LETS-groep en moet het contact en de uitwisseling actief ondersteunen. Andere verenigingen die lid zijn of geweest zijn van een LETS-groep:

 • Muziekensemble: aanbod: concert - vraag: helpende handen op evenementen
 • De Stuyverij: aanbod: gebruik lokaal, beurtrol kinderopvang, drankje
 • Schouwburg: aanbod: (beperkt aantal) tickets voor voorstellingen
 • kleinVerhaal: aanbod: goederen, advies
 • De Passant: aanbod: maaltijden, knutselmateriaal – vraag: hulp bij de Warmste Week
 • ATD Vierde wereld: aanbod: materialen, advies – vraag: hulp op jaarlijkse BBQ
 • Transitiegroep: aanbod: deelnemen aan activiteiten met LETS-eenheden

 

Toekomstige samenwerkingen en de rol van LETS Vlaanderen

Na het uitwisselen van goede praktijken gingen de letsers brainstormen: met welke organisaties willen/ kunnen/ moeten LETS-groepen nog samenwerken in de toekomst? Dit is het resultaat:

Scholen (kinderletsgroep), De Kringwinkel, Stichting Stro, Femma, Velt, Natuurpunt, Tuinhier, Oxfam, Voedselteam, Repair Café, gemeentebesturen, plaatselijke tv-zenders (publiciteit), regionaal nieuws, Radio 2, (nationale) tijdschriften, multiculturele organisaties, VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten), LETS over de grens, VDAB, OCMW, Gezinsbond, Noord-Zuidraad, Buurderij, Fair Trade trekkersgroep, Voedselbank

Hoe kan LETS Vlaanderen hierin ondersteunen?

 • Contacten leggen met koepelverenigingen van scholen, kringwinkels, Vormingplus enz. en informatie uitwisselen.
 • LETS Vlaanderen kan contacten faciliteren door bv. een script op te stellen voor de LETS-groepen om contact te leggen met organisaties.
 • LETS breder bekend maken (media)
 • Eén gemeenschappelijke agenda publiceren van alle activiteiten
 • Een netwerk vormen tussen de LETS-groepen

 

Bekijk hier de flappen die de deelnemers maakten tijdens de brainstorm: