LETS-Debatdag: kernwerking

Hoe zorg je voor een goede, haalbare taakverdeling en een gezonde kern in jouw LETS-groep? We gingen aan de slag met methodes van verschillende kerngroepen die inspireerden en verwonderden. Dit is géén 'one size fits all'. Het is belangrijk om de kerngroep te organiseren op maat van de betrokken mensen en de LETS-groep.

 

Bij "LETS A" bestaat de kerngroep uit drie letsers. Elk jaar stapt één kernlid uit de kerngroep en komt er één nieuw kernlid in de plaats. Zo roteren de kernleden en zit elk kernlid drie jaar in de kerngroep.

Voordelen/ kansen:

 • Steeds nieuwe input van frisse ideeën
 • Vrijwilligers geraken niet uitgeblust
 • Meer betrokkenheid van de letsers: iedereen krijgt de kans om in de kerngroep te komen
 • Engagement is beperkt in de tijd (3 jaar): dit kan mensen over de streep trekken
 • Ex-kernleden zijn mogelijke mentoren voor de nieuwe kernleden

Nadelen/ bedreigingen:

 • Kan de continuïteit van het beleid bedreigen
 • Expertise/ informatie gaat verloren
 • Genoeg vrijwilligers vinden
 • 'Onstabiele' kerngroep

 

De taken binnen de kern worden opgelijst bij "LETS B" en opnieuw verdeeld volgens de interesses en competenties van de kernleden. Het geheel van taken wordt zo beperkt mogelijk gehouden, vooral in het begin.

Voordelen/ kansen:

 • De juiste persoon op de juiste plaats.
 • De kerngroep heeft een overzicht van de taken.
 • Je kan ook omgekeerd werken. 'Welke competenties hebben we in huis?' Dit zijn de taken die vervuld worden in de kerngroep.
 • Ook letsers buiten de kerngroep kunnen taken opnemen.

Nadelen/ bedreigingen:

 • De taakinhoud is gekend door één (verantwoordelijke) persoon.
 • Genoeg kandidaten (met verschillende competenties) nodig!

 

Bij "LETS D" worden er per taak verschillende verantwoordelijke letsers aangesteld die roteren. Deze letsers krijgen taken op basis van hun interesses en talenten, bv. ledenadministratie, slapende leden wakker maken, infosessies voor nieuwe leden, e-mails beantwoorden, website onderhouden, etc.

Voordelen/ kansen:

 • Zorgt voor minder zware belasting van de kerngroep
 • Vrijwilligers geraken niet uitgeblust
 • Afwisselende aanpakken, vermijd “vastroesten” in een functie/ taak
 • Je kan je verdiepen in je taak
 • De verantwoordelijke taken worden door verschillende letsers behartigd. Dit zorgt voor transparantie.

Nadelen/ bedreigingen:

 • Goede begeleiding en leiding nodig om alles in goede banen te leiden
 • Kan de continuïteit behouden worden?
 • Genoeg letsers nodig
 • Roteren vraagt extra inspanning

 

"LETS E" gebruikt een systeem waarbij uittredende kernleden nieuwe kernleden coachen, één op één. Dit gebeurt voor de taakinhoud en voor persoonlijke ondersteuning en hulp.

Voordelen/ kansen:

 • Continuïteit wordt gewaarborgd door goede overdracht en ondersteuning.
 • Nieuwe kernleden ervaren minder drempelvrees en worden beter voorbereid.
 • Samenwerking zorgt ervoor dat kernleden gemotiveerd blijven.

Nadelen/ bedreigingen:

 • Het coachen kan een bedreiging/ inperking zijn van nieuwe ideeën. Alternatief: Uittredend kernlid maakt een draaiboek voor de taken als leidraad voor het nieuwe kernlid. Zo is er ruimte om de taak aan te pakken op de eigen manier.
 • Heeft het uittredend kernlid nog genoeg (positief) engagement (goesting) om de overdracht te verzorgen?