Hoe kan je lokaal ambassadeur zijn?

Er zijn verschillende zaken die je kan doen om op lokaal niveau andere organisaties bij deze campagne te betrekken. We overlopen ze hier:

1. Bepaal welke organisaties je wil aanspreken

Welke organisaties kan je aanspreken? Omdat de campagne het duurzame karakter van LETS meer op de kaart wil zetten, kan je natuurlijk gemakkelijk organisaties aanspreken die ook met deze thematiek bezig zijn. Bijvoorbeeld een lokale afdeling van Natuurpunt of Velt. Ook kan je plaatselijke deeltuinen aanspreken en andere burgercollectieven. Ga ook een stapje verder want duurzaamheid is natuurlijk meer dan alleen onze ecologische voetafdruk. Ook organisaties zoals Oxfam zetten zich in voor een duurzamere samenleving.

2. Bekijk je eigen netwerk

Er is vaak een grote drempel om een organisatie aan te spreken. Je weet niet goed wat te vertellen en hebt misschien niet de juiste contactpersonen. Kijk dus eerst naar je eigen netwerk. Heb je vrienden, buren of familie die lid zijn van een organisatie? Spreek hen dan aan als tussenpersoon.

3. Werk met een lokale ambassadeur

Om de verschillende contacten en samenwerkingsverbanden binnen je omgeving te coördineren, is het aangewezen binnnen je LETS-groep een lokale coördinator aan te wijzen. Hij of zij zal dit proces dan verder opvolgen en en ondersteuning bieden waar nodig.  

4. Bel of mail naar organisaties waarbij je geen contactpersoon hebt

Heb je geen contactpersoon? Geen probleem. Van de organisaties die je wil aanspreken vind je vaak de contactgegevens van de lokale afdelingen online terug. Als je een telefoonnummer hebt, bel je best. Het beantwoorden van een mail wordt te vaak uitgesteld en daarbij vergeten.

We hebben een script uitgewerkt dat je als leidraad kan gebruiken voor je telefoongesprek of mail:

Beste,

LETS Vlaanderen lanceert de campagne: ‘LETS verwarmt jouw buurt, niet de aarde’ met als hoogtepunt de LETS-dag op 24 november in CC De Grote Post in Oostende voor het brede publiek. Dit is een samenwerking van de verschillende LETS-groepen uit Vlaanderen en Brussel, aangevuld met partnerorganisaties zoals [naam organisatie] die samen met ons ijveren voor een duurzame samenleving. Wil jij met ons hieraan meewerken?

We nodigen graag de achterban van [naam organisatie] uit op de LETS-dag door te verschijnen in bijvoorbeeld jullie nieuwsbrief. Graag bezorgen we jullie ook het promomateriaal. Laat gerust weten wat hier de mogelijkheden zijn.

Ook orgniseren we vanuit onze LETS-groep zelf een activiteit rond de LETS-dag en maken we er een echte belevenisdag van. [vermeld hier ook concreet hoe jullie afspreken (locatie + uur) vb. we vertrekken op 24 november om 9u samen aan het station Van Gent Sint Pieters. Jullie zijn zeker héél welkom!]

Met deze campagne zetten we twee belangrijke elementen van LETS in de kijker: het unieke ‘buurt’-aspect van LETS en LETS als duurzame beweging. LETS is in essentie lokaal georganiseerd: we kiezen steeds voor de kortste keten. Bij LETS ruilen en herstellen we spullen en we geven ze een tweede leven. We leren van elkaar door samen te doen wat we graag doen en kennis en vaardigheden uit te wisselen. Samen maken we duurzamer leven makkelijker én leuker.

Contacteer ons gerust voor meer informatie. We kijken uit naar jouw antwoord!

Met vriendelijke groeten,

5. Wijs op de wederzijdse complementariteit

LETS zit op het snijpunt van drie aspecten: een sociaal aspect, een economisch aspect en een ecologisch/ duurzaam aspect. Het is dit duurzame aspect dat we in de campagne 2019 extra in de kijker willen zetten: “LETS verwarmt je buurt, niet de aarde”.

Hoezo LETS is duurzaam? LETS is in essentie lokaal: we kiezen steeds voor de kortste keten. Bij LETS ruilen en herstellen we spullen en we geven ze een tweede leven. We leren van elkaar door samen te doen wat graag doen en kennis en vaardigheden uit te wisselen. Samen maken we duurzamer leven makkelijker én leuker.

Zie jij hier raakvlakken met de organisatie waarmee je in contact wil komen? Leg hier dan de nadruk op. We hebben hetzelfde doel: wij willen meer mensen overtuigen van een duurzame levenswijze.

6. Betrek de organisatie bij de campagne

Fantastisch, je hebt contact met een organisatie en zij zien een eventuele samenwerking wel zitten. Dat is goed nieuws. Je kan hen nu ook concrete zaken vragen en aanbieden.

Betrek hen bij de duurzaamheidsmarkt

Tijdens de LETS-dag organiseren we een duurzaamheidsmarkt waarbij we het programma en aanbod van verschillende organisaties voorstellen. Organisaties kunnen hier een infostand krijgen. Natuurlijk zijn de plaatsen beperkt. Als er een organisatie is die graag wil deelnemen aan de markt, neem dan best even contact op met Wouter: WouterVD@lets.vlaanderen

Wederzijdse bekendmaking bij leden

De principes van de bevriende organisatie zijn relevant voor vele letsers. Door deelname aan het event kan de organisatie beter bekend worden in de regio. 

De LETS-waarden zijn ook relevant voor de leden van de organisatie en kunnen hun leven verrijken. Dit kan een “voordeel” opleveren in het leven van de leden.

Vraag om de LETS-dag onder de aandacht te brengen van de leden

Kan de LETS-dag verschijnen in de communicatie naar de leden/ het lokaal/ bij lokale activiteiten? Denk aan nieuwsbrief, Facebook post, Instagram, website. LETS Vlaanderen kan hier voor teksten en foto's zorgen die verder verspreid kunnen worden. Een samenwerking werkt hier natuurlijk ook in beide richtingen. Als de lokale afdeling ook een lokaal event heeft dat ze meer aandacht willen geven kan de LETS-groep op haar beurt ook meehelpen met de promotie.

Vraag naar deelname aan de LETS-dag

Kom met jullie leden samen met onze LETSers deze dag rond duurzaamheid in Oostende beleven! [vb. De trein is een ideale plaats om meningen en overtuigingen te delen!]

Afgeven flyers en affiches

Geef een aantal flyers en affiches af en verzeker de afdeling dat er meer promomateriaal kan opgestuurd worden indien gewenst. Kunnen jullie deze verspreiden op events, vergaderingen, bijeenkomsten of in het lokaal?

Wederzijdse inspiratie

We hebben hetzelfde doel maar verschillende manieren om dit doel te bereiken. We kunnen elkaar inspireren.

Probeer zelf na te denken over hoe wij/ zij dit zouden kunnen doen en doe een voorstel. Bv: “Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen.” LETS staat ook 100% achter deze principes maar organiseert deze activiteiten binnen de LETS-groep. Veel letsers willen ook buiten hun LETS-groep aan de slag, hier kan NBV hun rol spelen. NBV kan ook LETS-groepen inspireren om nieuwe initiatieven te starten, samen met andere organisaties.

Velt – Samen Eco-actief: Bij Velt gaan vrijwilligers samen aan de slag voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komen ze op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.” Veel letsers zijn milieubewust: ze telen zelf biologische groenten in de tuin die ze ruilen binnen de LETS-groep. Bij deze mensen kan Velt haar rol spelen.