Nieuws van LETS Vlaanderen

Na vele jaren van engagement en betrokkenheid bij de vzw LETS Vlaanderen en de LETS-beweging geven twee bestuurders de fakkel door

Peter Dauwe

Peter begon als bestuurder en voorzitter bij de vzw LETS Vlaanderen in mei 1998. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de vzw en zette mee zijn schouders onder het ijveren voor de erkenning van LETS Vlaanderen door de Vlaamse overheid, aanvankelijk door het Departement Sociale Economie en later door het Departement Cultuur.

Al deze jaren hebben we Peter gekend als een letser in hart en nieren. Hij ‘ademde’ als het ware de LETS-waarden en de sociale aspecten van LETS. Binnen de vzw zette hij zich in voor de verdere professionalisering en organisatie-uitbouw en was hij een sterk voortrekker van de principes rond ‘goed bestuur’.

Bij het tot stand komen van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 schreef hij het voorwoord en leverde hij een substantiële en betekenisvolle bijdrage aan het ontwikkelen van de algemene visie gekoppeld aan de LETS Vlaanderen missie.

 

Emmanuel Steyaert

De periode als bestuurder bij LETS Vlaanderen van Emmanuel begon in mei 1998. Sindsdien heeft hij zich ingezet om, naast het algemene beleid van de vzw, ook het financiële aspect ervan in goede banen te leiden. 

Emmanuel nam ook de boekhouding van de vzw voor zijn rekening en voerde als penningmeester nauwgezet de betalingen uit. Ook voor de jaarlijkse financiële rapportering naar de subsidiërende overheid konden we op Emmanuel rekenen.

Daarnaast kende hij een grote belangstelling voor de bredere geef-, ruil- en deeleconomie en verdiepte hij zich daarin ook inhoudelijk met als bedoeling om LETS Vlaanderen duidelijker en sterker te kunnen positioneren. De nieuwe privacy-wetgeving kende voor Emmanuel geen geheimen en de LETS-beweging kon steeds rekenen op zijn deskundig advies in deze materie.

 

We zijn hen dankbaar en erkentelijk voor hun jarenlange betrokkenheid en het sterk engagement voor onze organisatie. We blijven hen een warm hart toedragen en wensen hen veel succes in alles wat zij verder ondernemen!

Het bestuur en de medewerkers van LETS Vlaanderen vzw