Vrijwilligersvacature

 

 

 

Functieomschrijving en profiel

Vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige deskundigheid

_________________________________________________________________________________________________________________

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

LETS Vlaanderen vzw werd in 2016 erkend als sociaal-culturele beweging.

We zoeken momenteel een vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige deskundigheid om onze organisatie te versterken.

 

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en goederen ruilen en dit in een lokaal netwerk. Via een waardering in de vorm van punten maakt iedereen gebruik van dit netwerk. We ruilen diensten en goederen en helpen elkaar zo verder. Ieder van ons heeft een talent en met dat talent help je iemand anders uit je buurt. Zo maakt iedereen gebruik van dit lokale netwerk. Ruil uren met je buren!’ Bij LETS helpen we elkaar verder en dragen we zorg voor elkaar en het milieu. 

 

Missie

LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel.

Letsen is het ruilen van diensten en goederen binnen een lokale groep. Zo verbinden we mensen en brengen ze in beweging rond een nieuwe soort van economie. Door samen te letsen ontplooien mensen hun eigen krachten en talenten.

LETS Vlaanderen promoot de unieke LETS-methodiek bij het brede publiek als antwoord op sociale, economische en ecologische uitdagingen.

LETS Vlaanderen vertrekt vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid.

LETS Vlaanderen streeft naar een samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op winstbejag en geld verzamelen.

 

2. GEZOCHT PROFIEL

LETS Vlaanderen zoekt een vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige deskundigheid om de organisatie te versterken. Affiniteit met het doel en de werking van de LETS-beweging/ Sharing and Caring/ ruileconomie/ … is een voorwaarde. We bieden ook de mogelijkheid om na een inlooptijd een functie als bestuursvrijwilliger op te nemen binnen onze vzw.

 

Functie van de vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige deskundigheid

- Als vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige deskundigheid sta je voornamelijk in voor het mee uitzetten van de strategische lijnen voor het financieel beleid van de vzw en de advisering bij het tot stand komen van een (meerjaren) begroting in lijn met het LETS Vlaanderen Beleidsplan.

- Je volgt de subsidierichtlijnen voor het sociaal-cultureel werk op en maakt de jaarlijkse overzichten van de rekeningen en de balans op.

- Je overlegt en werkt samen met bestuursvrijwilligers van de vzw LETS Vlaanderen

Takenpakket:

 • Voeren van de financiële administratie (en van de boekhouding) van de vzw, en bewaken van de binnenkomende en uitgaande geldstromen;
 • Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze;
 • Stelt het financieel jaarverslag op, en verzorgt de financiële verslaggeving en analyses;
 • Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden;
 • Draagt zorg voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;
 • Regelt fiscale zaken;

 

Competenties van de vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige deskundigheid

Algemeen

 • Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de LETS-beweging
 • Denkt actief mee over de strategische en inhoudelijke positionering van de LETS-beweging
 • Heeft een basiskennis van vzw-wetgeving en -reglementering
 • Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid
 • Is vergadertechnisch sterk (luisteren, besluitvaardig)
 • Kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie

Specifiek

 • Voert administratieve, boekhoudkundige en financiële verrichtingen en handelingen uit rekening houdend met de geldende regelgeving (decreet sociaal-cultureel werk) en het beleid van de vzw LETS Vlaanderen
 • Heeft aantoonbare ervaring met het opmaken van een begroting, vzw-boekhouding (kleine vzw – enkelvoudige boekhouding), uitvoeren van betalingen, bijhouden van inkomsten, enz.
 • Heeft een relevante opleiding en/ of ervaring op bachelor of masterniveau, bij voorkeur in een financiële of boekhoudkundige richting
 • Plezier in het omgaan met cijfers

Voor de tijdsinvestering omtrent deze functie zijn de uitgangspunten

 • 10 uur per maand (gemiddelde van de laatste drie jaar – alle taken samen, verplaatsingen en deelname vergaderingen)
 • De Algemene Vergadering van LETS Vlaanderen komt één à twee keer per jaar samen
 • Jaarlijks wordt een LETS Vlaanderen-denkdag georganiseerd
 • Regelmatige interactie met medewerkers (coördinator, educatief-communicatiemedewerker) en (bestuurs)vrijwilligers

LETS Vlaanderen stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We versterken de organisatie op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

 

3. KANDIDAATSTELLING

Stuur jouw motivatiebrief met CV naar:

LETS Vlaanderen vzw

T.a.v. Sabrina Bekaert, Coördinator

E-mail: info@letsvlaanderen.be

 

Kandidaturen indienen uiterlijk op 14 juni 2020

Meer info over de LETS Vlaanderen-werking op: www.letsvlaanderen.be