Letsen in tijdelijke werkloosheid

Letsen wordt door de RVA aanzien als vrijwilligerswerk. In het verleden heeft LETS van de RVA een algemeen toelatingsnummer gekregen, letsen in werkloosheid is toegestaan. Je moet hiervan wel aangifte doen bij jouw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) door middel van het formulier C45B.

 

Maar wat als je tijdelijk werkloos geworden bent naar aanleiding van Covid-19 (Coronavirus) en je wil letsen?

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet je aan ‘vergoedbaarheidsvoorwaarden’ voldoen. Dat betekent dat je voor de dagen waarop je uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen, geen andere activiteit mag uitoefenen ...

Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 gelden voor de tijdelijke werkloze evenwel een aantal afwijkende regelingen: je kan zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie.

 

Bron: FAQ CORONA RVA, blz. 32, versie geactualiseerd op 22/03/2020: 

“Kan ik als tijdelijk werkloze activiteiten als vrijwilliger verrichten, met behoud van mijn uitkeringen? Normaliter moet u deze activiteit aangeven aan de RVA en mag u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden. Tot 30/06/2020 geldt er evenwel een vrijstelling van de aangifteplicht voor de tijdelijke werkloze die een vrijwillige activiteit wil uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie (een vereniging zonder winstoogmerk, een openbare dienst; een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdtehuis; een kerkfabriek). De inkomensgrenzen blijven ongewijzigd. De beperkingen die door de veiligheidsraad en de regering zijn opgelegd, blijven wel gelden.”

 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2