2020 als overgangsjaar

2020 is een overgangsjaar voor LETS Vlaanderen. We sluiten de eerste 5-jarige beleidsperiode als erkende sociaal-culturele beweging af en nemen alvast een aanloop naar de volgende beleidsperiode tot 2025. LETS Vlaanderen maakt voor de komende jaren de keuze om de maatschappelijke bewegingsfunctie en leerfunctie naar het ruime publiek op te nemen en zo haar missie als ‘de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel’ waar te maken. De komende jaren faciliteert LETS Vlaanderen acties naar de LETS-gemeenschap, maar het is de LETS-gemeenschap zelf die organiseert.

LETS Vlaanderen wil in de komende jaren verder werken aan de realisatie van maatschappelijke verandering op sociaal, ecologisch en economisch gebied. We nemen actief de maatschappelijke bewegingsfunctie en de leerfunctie naar het ruime publiek op. Dat is onze opdracht vanuit het decreet.

Met de beperkte middelen en mankracht die we vanuit de overheid ter beschikking hebben, moeten we keuzes maken. De gemeenschapsvormende functie nemen we niet formeel op.  Gemeenschapsvorming is en blijft echter een wezenlijk onderdeel van de LETS-methodiek en slaat op het sterker maken van de lokale LETS-groepen. De komende jaren faciliteert LETS Vlaanderen acties naar de LETS-gemeenschap, maar het is de LETS-gemeenschap zelf die organiseert. Dit faciliteren doen we aan de hand van 4 pijlers:

 

1° Ondersteuningstools online ter beschikking stellen

We ondersteunen de dienstverlening naar de LETS-gemeenschap door overzichtelijke en laagdrempelige online-tools ter beschikking te stellen op de LETS Vlaanderen-website, bijv. documentatie om een LETS-groep op te starten, LETS-verzekering, aanvraagprocedure RVA, RIZIV, enz.

 

2° Regionale steunpunten

In een eerste fase bouwen we regionale steunpunten uit in Roeselare en Heist-op-den-Berg om ondersteuning te bieden en promomateriaal te verspreiden. LETS Oostende fungeert als steunpunt voor het LETS Fashion-materiaal en de buttonmachine. Ook het LETS Vlaanderen-secretariaat, sinds januari 2020 gevestigd in Gent, fungeert als regionaal steunpunt.

 

3° Een sterk vrijwilligersbeleid

LETS Vlaanderen bouwt het vrijwilligersbeleid verder uit.

 

4° Interne communicatie

We verzorgen een goede wisselwerking m.b.t. de interne communicatie met de LETS-gemeenschap, bijv. via e-Flash, Facebook, (online) regiotafels/ intervisie enz.