Werkgroepen

Het professioneel team dat instaat voor de uitwerking van het beleidsplan en de jaaractieplannen wordt bijgestaan door Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur. Een aantal acties wordt concreet mee uitgewerkt door LETS-vrijwilligers in een aantal werkgroepen.

Wil je meewerken aan de groei van de LETS-beweging en heb je interesse om deel uit te maken van deze werkgroepen? Laat het ons weten via info@letsvlaanderen.be. We nemen dan contact met je op en geven graag een woordje meer uitleg.

Zo is er een werkgroep vrijwilligersbeleid, een technische werkgroep LetsC en een adviesgroep LetsC. De werkgroep LETS-dynamieken denkt na over de technische methodiek van het letsen en over de visie op maatschappelijke verandering. De werkgroep externe communicatie richt zich naar het ruime publiek en de LETS Vlaanderen-campagnes. De werkgroep interne communicatie verzorgt de communicatie met de LETS-groepen.