Terugblik op 18 bewogen maanden

De periode november 2018 tot mei 2020 was voor LETS Vlaanderen een bewogen periode. We kregen een visitatiecommissie op bezoek en werden als nieuw erkende sociaal-culturele beweging stevig op de rooster gelegd.  Tegelijkertijd liep onze eerste 5-jarige beleidsperiode bijna ten einde en begonnen we met veel goesting aan de voorbereiding van een nieuw beleidsplan. Het jaaractieplan lag klaar en we wilden de geplande acties in 2019 maximaal realiseren. De werking van LETS Vlaanderen verliep dus simultaan op drie sporen. Het LETS Vlaanderen-bestuur, de medewerkers, LETS-vrijwilligers en externen sloegen de handen in elkaar en werkten nauw samen om deze uitdagende periode succesvol af te ronden.

Duidelijk doel

Het doel was duidelijk: als erkende én gesubsidieerde beweging de missie van LETS Vlaanderen ook de komende 5 jaar verder uitdragen. De erkenning en subsidiëring van LETS Vlaanderen binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk betekende ook professionele ondersteuning voor de LETS-beweging om de maatschappelijke verandering waarvoor wij staan verder uit te dragen.