De LETS Vlaanderen-werking doorgelicht

Visitatiecommissie op bezoek

Een commissie van experten uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de Vlaamse overheid stelde vragen rond een aantal vaststaande beoordelingselementen zoals communicatie naar het ruime publiek, educatieve materialen, samenwerking met andere organisaties, kwaliteitssystemen, …

De gegeven commentaar was zowel kritisch als waarderend. Zij stelden dat er veel werk was verricht, gaven verbeterpunten mee en duidden een aantal resultaten aan als uniek en bijzonder. Zo kregen wij een dikke pluim voor het LETS Vlaanderen-vrijwilligersbeleid waarbij de waardering in LETS-eenheden een belangrijke plaats heeft. Maar het was afwachten hoe de commissie formeel zou oordelen.

Het verdict

Net voor de kerstvakantie viel de beslissing in onze mailbox. We kregen een negatief advies met aanbevelingen. Dit hadden we niet verwacht, dit was een harde dobber om te verwerken. We dienden een stevige repliek in bij de subsidiërende overheid, maar het gegeven advies bleef negatief.

Een jaar van optimaliseren en remedieren

Volgens de procedure kreeg LETS Vlaanderen 12 maanden tijd om de gegeven aanbevelingen aan te pakken. De accenten lagen bij communicatie, campagne, visie en professionalisering van de beweging

De aanbevelingen zetten ons aan tot analyse en zelfreflectie. Ze scherpten onze ambitie om een krachtiger project neer te zetten en het potentieel van de LETS-beweging verder te ontplooien.

Het gros van de opmerkingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie had betrekking op communicatie en het bereiken van het ruime publiek. Hoe kunnen we ‘meer bewegen’ werd dan ook onze belangrijkste prioriteit in 2019. Op de LETS-dag in november in Oostende richtten we ons met succes zowel naar de LETS-groepen als naar het ruime publiek.