Hervisitatie

LETS Vlaanderen geslaagd!

Eind januari 2020 dienden we een remediëringsrapport in. In dit rapport beschreven we de resultaten van een jaar lang hard werken aan de gegeven opmerkingen en aanbevelingen. In februari kwam de visitatiecommissie opnieuw op bezoek. We lichtten de geboekte vooruitgang enthousiast en vastberaden toe en ons hard werk werd beloond. Half april ontvingen we een positief advies.

Dit positief advies had als concreet gevolg dat het ingediende LETS Vlaanderen Beleidsplan voor de periode 2021-2025 in aanmerking kwam voor de volgende stap in het proces en dat een beoordelingscommissie het verder onder de loep nam.