Een nieuw beleidsplan

In april 2018 startte de stuurgroep beleidsplanningsproces met de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025. De stuurgroep doorliep een intensief traject en liet zich begeleiden door een extern deskundige. We organiseerden provinciale regiotafels, deden een stakeholdersbevraging en herwerkten de LETS Vlaanderen missie en visie. Het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk vormde hierbij de leidraad.

Hoe het allemaal begon… de provinciale regiotafels

Tijdens de provinciale regiotafels konden letsers meedenken en ideeën verzamelen over de toekomstige doelen en uitdagingen van het nieuwe beleidsplan. Aan de hand van een centrale vraagstelling, het beschrijven van een aantal trends als inspiratiebron, en een ‘GPS-bord’ waren het in elke provincie interessante en boeiende brainstormsessies. De deelnemers lieten hun ideeën opborrelen om de LETS-beweging ook na 2020 verder te doen groeien.