Oproep LETSmobiel

Wat zoeken we?

We zoeken een caravan, werfkeet, mobilhome, …. Om een LETSmobiel van te maken. Het moet vlot verplaatsbaar zijn, gezellig, warm in de winter, minimaal plaats voor 6 zitplaatsen, een koelkast en een kookvuurtje moet er ook in (voor een kopje koffie of een stukje taart)

Wie en wat zoeken we?

  • Iemand of meerdere handige harry’s die een aanhangwagen, een werfkeet, een caravan,mobiel home, … kunnen en willen ombouwen tot een LETSmobiel.
  • Een stockageplaats waar er kan gewerkt worden.

Project LETSmobiel : outreachend werken

Wij zoeken meerdere LETS groepen die hier willen aan werken. Dus bij deze lanceren wij een oproep naar alle LETS-groepen : ‘Wie wil er outreachend werken met deze LETSmobiel?

Het inzetten van de LETSmobiel moet warm contact tussen mensen bewerkstelligen. Gemeenschapsopbouw is geen abstracte kwestie, maar een voortdurende praktijk van opbouwen met elkaar. Door samen dingen te doen, bouwen we aan een “ons” en zo kunnen we LETS makkelijker integreren.

De LETSmobiel zou elke werkdag op pad gaan op vaste plaatsen, in meerdere wijken en op vaste tijdstippen. Dit om stuctuur te bieden en zekerheid. Zo kunnen we de mensen samenbrengen, de noden registreren en waar mogelijk helpen. LETS kan daarin actief integreren en mensen kunnen voorzichtig kennismaken.

Bewoners en lokale verenigingen zullen de activiteiten bepalen. Zij staan dus centraal bij het opstellen van de agenda. De LETSmobiel laat mensen samen dingen beleven, samenwerken, onderhandelen en ondernemen.

Voor kwetsbare groepen zijn veel activiteiten of participatiebijeenkomsten te hoogdrempelig. We willen die drempels wegwerken, noden zichtbaar maken en er op inspelen met activiteiten op maat. De ambitie is een LETSmobiel die zeer breed inzetbaar is.

Doel van het project : INCLUSIE!

Met dit project willen wij LETS dichter bij ALLE doelgroepen in onze samenleving brengen. We zien bijvoorbeeld weinig mensen met beperkingen, mensen met een kleurtje, kansarmen, … toetreden tot LETS. En dat is spijtig, want zij kunnen net veel voordeel halen uit LETS. Er zit daar een barrière waar we moeilijk door geraken.

Om uit deze vicieuze cirkel uit te komen willen wij als LETS Vlaanderen zelf outreachend werken. We willen een structureel platform creëren waar we vanuit LETS  een flexibele gemeenschappelijke ruimte kunnen gebruiken, op meerdere plaatsen tegelijk.

Praktisch

Een werfkeet, mobilehome, een caravan of een aanhangwagen,…. Je moet er in de winter warm en gezellig kunnen in zitten, in de zomer wat stoeltjes buiten en gezellig aan een tafeltje in het zonnetje zitten.