Corona regels 2021

Het Ministerieel Besluit (op basis van het overlegcomité van 17/09) is gepubliceerd. De maatregelen die hierin zijn opgenomen vormen de federale sokkel. Meer info: https://www.defederatie.org/ 

vanaf 1/10​ geen beperkingen meer voor...​

 • activiteiten in georganiseerd verband (door een club of vereniging) - geen mondmasker of social distancing-plicht
 • evenementen binnen met -500 deelnemers en -750 buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist​
 • evenementen met +500 toeschouwers binnen of +750 buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket (+ID-card). (Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.)​

Mondmasker blijft verplicht bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen (als geen CST wordt gebruikt)​

Andere minimale regels die nog steeds dienen nageleefd te worden:  

 • deelnemers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen;
 • middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking stellen van personeel en de deelnemers; 
 • de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • voor een goede verluchting zorgen;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat deenemers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;

Extra's in Vlaanderen en Brussel?

De deelgewesten hebben de vrijheid om bovenop de federale sokkel een aantal verstrengingen toe te voegen. Zo zullen Brussel en Wallonië omwille van de lagere vaccinatiegraad in hun gewest een aantal strengere maatregelen toepassen. Ook Vlaanderen kan eigen maatregelen toevoegen.

De deelgewesten leggen dit vast in een ordonnantie/decreet. Hierin zal ook het gebruik van Het Covid Safe Ticket geregeld worden.

Zowel de definitief goedgekeurde ordonnantie voor Brussel als het decreet voor Vlaanderen zijn nog niet gepubliceerd.

Het is ook nog wachten op de aanpassing van het basisprotocol Cultuur.

Wat weten we momenteel over Brussel?

 • de ingangsdatum van de nieuwe maatregelen wordt 1 of 15 oktober (als de adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State binnen zijn)
 • controles en sancties: pas nadat de teksten over de sancties zijn goedgekeurd en bekendgemaakt (wellicht 14 dagen later)
 • vanaf 1 oktober totdat het CST voor alle betrokken sectoren van kracht wordt blijven de andere maatregelen van kracht (dus verlenging maatregelen september)
 • maatregelen vanaf 1/10​ (of 15/10):

mondmasker en social distancing is verplicht in Brussel voor iedereen die ouder is dan 12 jaar: ​

 • in publiek toegankelijke lokalen bij bedrijven, overheidsinstellingen en verenigingen ​
 • in publiek toegankelijke lokalen van inrichtingen die behoren tot de cultuur-, feest-, sport-, recreatie of evenementensector ​
 • in besloten vergaderingen behalve als deze plaatsvinden bij iemand thuis ​
 • bij de activiteiten (zonder CST) met minder dan 200 deelnemers (binnen) ​
 • bij de activiteiten (zonder CST) met minder dan 400 deelnemers (buiten)​

gebruik Covid Safe Ticket verplicht:

 • in de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)​
 • voor evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten