Onderzoeksproject vrijwilligersbeleid
Opzet en beginperiode

Vanaf 2017 waardeerde LETS Vlaanderen de vrijwilligers volgens de richtlijnen van het vrijwilligersbeleid van de betreffende LETS-groep (forfait, volledige waardering, 50%). Het waarderen gebeurde via LETS Vlaanderen-accounts die werden opgezet in de LETS-groepen, in onderling overleg met de groepen.

In de zomer van 2020 werd de opvolging van het onderzoeksproject opnieuw actief bekeken door de werkgroep vrijwilligersbeleid. De werkgroep legde in september 2020 vast welke vrijwilligersdiensten LETS Vlaanderen wil waarderen: meehelpen aan LETS Vlaanderen-events, vrijwilligers in LETS Vlaanderen-brainstormgroepen, bestuursvrijwilligers (zoals in andere LETS-groepen), opleidingen organiseren voor de LETS-community. Er werd gekozen voor de 50%-waardering en dit met goedkeuring van de Raad van Bestuur van LETS Vlaanderen.