De LETS-filosofie

We verbinden en werken rond diversiteit

LETS Vlaanderen vzw komt op voor een samenleving waar mensen door een verbindend netwerk sterker worden. We claimen de maatschappelijke ruimte voor het ruilen van diensten en goederen, binnen een concept van fair trade en met solidair respect voor ieders talenten en mogelijkheden. In het LETS-netwerk is plaats voor diversiteit. Verschillen stimuleren de interactie. We investeren in een sociaal weefsel dat niet wordt ontwricht door economische mechanismen van uitbuiting of uitsluiting, overconsumptie of verspilling. Daar vaart iedereen wel bij, ook de planeet. 

LETS werkt aan maatschappelijke meerwaarde

We werken hard om LETS bij zo veel mogelijk mensen ingang te doen vinden. Mensen verenigen zich om onder elkaar te letsen. Vervolgens verbinden LETS-groepen zich met elkaar en bovenlokaal. Zo helpen ze de maatschappelijke meerwaarde van LETS zichtbaar te maken en scheppen ze kansen voor nieuwe samenwerkingen. Soms wordt LETS omschreven als een alternatieve economie die parallel loopt aan de formele economie maar deze niet uitsluit

Delen is het nieuwe hebben

In moeilijke economische en sociale tijden staan we er met het LETS-systeem als oplossing. In tijden van hoogconjunctuur en rationalisaties staan we er ook: tegen individualisme. Omdat we geloven dat een mens meer is dan een radertje in een proces dat hij alleen maar ondergaat, om geld te verdienen en te besteden. Economie is meer dan Davos, Frankfurt of Wall Street. Met de stroom mee roepen we ‘delen is het nieuwe hebben’, waarbij we vooral onszelf delen. Tegen de stroom in omarmen we diversiteit. Hoe meer, hoe liever. 

Een rechtvaardige en duurzame samenleving 

LETS zet in praktijk waar we in geloven. We stimuleren en faciliteren aloude ruil- en uitwisselingsprincipes waarbij mensen elkaar echt ontmoeten. We helpen hen te ontdekken wat de voordelen zijn en hoe we er met z’n allen beter van worden. LETS helpt oplossingen (co)creëren voor dagelijkse besognes. Niemand staat er alleen voor. Gemeenschappelijkheid en groepsvorming ontstaan rond het leren van elkaar, rond experimenteren met nieuwe participatievormen en de ontplooiing van talent en engagement. We stimuleren en faciliteren het plezier (pleasure) van samen delen en daar ook wel bij te varen (prosperity). We documenteren en verhelderen de maatschappelijke relevantie van letsen en maken die zichtbaar. Onze praktijkervaringen zijn ‘goed nieuws’ voor wie twijfelt of een rechtvaardige en duurzame samenleving/economie wel kan. Het kan. 

We verbinden en werken rond diversiteit


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!

NieuwsNieuwsbrief en E-Flash

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief en E-Flash


 • Voor mij is het leuker als je dingen sámen kan doen. Sámen naar toneel met een even grote fan als ik. Maar ook samen schoonmaken. Dat is én plezant, én het gaat veel sneller. Ik vind het ook tof dat je een natuurlijke uitwisseling in geven en ontvangen ervaart."

  Jonathan

 • Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan lekker koken en ik organiseer kinderfeestjes. Soms voelde ik me wat alleen. Ik moet met weinig zien rond te komen. Babysit kost geld, dus ik ging niet vaak uit. Via LETS kook ik nu af en toe voor een feestje of receptie en ik hou leuke kindernamiddagen. In ruil komt Philip babysitten en krijg ik planten en struiken uit de tuin van Stef. In kan weer meer uit en heb vaker een leuke babbel.

  Malika

 • Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, maatschappelijke status, geloof of persoonlijkheid kan bij een LETS-groep: iedereen die het een tof systeem vindt en gemotiveerd is om er ook werkelijk iets mee te doen. De groep draait immers alleen goed als mensen onderhandelen.

  Pieter

 • De pollekes die ik ontving, hebben op zich geen enkele waarde. Ze oppotten is dus nutteloos. Ze leveren mij alleen wat op als ik ze uitgeef. Ik sta dan ook geregeld onder nul. Dat is níet negatief. Integendeel, in een LETS-groep staan er altijd evenveel eenheden boven als onder nul.

  Dieter

 • Mijn fiets was dringend aan herstel toe. Fietsenmakers trekken hun neus op voor zulke klusjes. En als ze het wel doen, betaal ik me blauw aan uurloon voor een belachelijk klusje, waar ik per toeval niets van ken. Verder stikte diezelfde fiets van de roest. Een verflaag zou ideaal geweest zijn, maar met twee linkerhanden bleef het zo. Tot ik bij de LETS-groep kwam. Lieven die als hobby fietsen herstelt, hielp mij uit de nood: snel en handig. Daarvoor heb ik hem met heel veel plezier ruim gewaardeerd.

  Tinne


Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting