Praktische info

Het zoeken van de balans

Het aantrekkelijke van LETS is meteen ook de achillespees. Het is immers in principe mogelijk dat een LETS-lid te ver onder nul gaat - met andere woorden een flinke verplichting opbouwt ten opzichte van de andere LETS-leden - en niet goed weet hoe het iets terug kan geven. Soms besluiten leden op dat moment de groep te verlaten.

Breng je aanbod duidelijk naar buiten

LETS-groepen draaien vrijblijvend. Het aanbod is soms beperkt en de vraag groot. Leden met een positief saldo kunnen van anderen niet 'eisen' dat op bepaalde vragen onmiddellijk wordt ingegaan. Mensen moeten vaak zelf het initiatief nemen om bepaalde vragen opgelost te krijgen. En soms kan het lang duren vooraleer anderen op een bepaald aanbod ingaan.

LETS-diensten zijn niet professioneel

Diensten binnen LETS zijn niet professioneel en dus bij voorbaat gebaseerd op individueel vertrouwen.

Deelnemers hoeven niet bang te zijn 'schulden' te maken in een LETS-systeem

Zo'n tekort is immers niets anders dan de belofte om in een later stadium zelf iets te doen voor een ander LETS-lid. Meer nog: aangezien er steeds evenveel LETS-eenheden positief als negatief staan, is het noodzakelijk dat er mensen onder nul gaan. Er zou anders geen uitwisseling mogelijk zijn!

Met een limiet letten LETS-groepen er doorgaans op dat rekeningen niet te ver onder of boven nul komen te staan, anders kan het ruilverkeer stagneren. Door een open boekhouding te hanteren waarin hoge en lage standen zichtbaar zijn, worden de LETS-leden gestimuleerd om zo dicht mogelijk in de buurt van het nul-saldo te blijven of elkaar te stimuleren dat te doen.

LETS-punten waarderen vooral de hoeveelheid TIJD die er in een dienst of product is geïnvesteerd. Je creëert in feite zelf deze waarde op het moment dat iemand een dienst of product van je afneemt. Na de transactie ben je in het bezit van eenheden die vertegenwoordigen hoeveel tijd, energie of waarde je hebt geïnvesteerd. Tegelijk heeft de persoon die je dienst of product heeft afgenomen, een verplichting aan het geheel om een evenredig aantal eenheden terug te investeren in het systeem. Je maakt uiteraard wel zelf uit met wie je uitwisselt en wat je dan effectief doet.

LETS-groepen bepalen in grote mate zelf hun eigenheid. Die eigenheid hangt af van de aanbiedingen en achtergronden van de leden. Hoewel veel LETS-groepen grondig van elkaar kunnen verschillen, hebben bijna alle groepen een aantal overeenkomsten:

 • ze kennen een naam en een waarde toe aan hun lokale (intrestloze) ruileenheden die vaak op tijd zijn gebaseerd
 • ze bakenen hun ruilgebied of grens af in samenspraak met omliggende groepen
 • ze stellen interne regels en limieten op
 • ze installeren een software systeem voor het beheer
 • ...


Een warm netwerk

LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen diensten en spullen ruilen in een lokaal netwerk en elkaar zo verder helpen.

We helpen elkaar in een hechte gemeenschap. 

We waarderen ieders talent en sluiten niemand uit. 

We dragen zorg voor elkaar en het milieu. 

Vind jouw plaats binnen onze beweging!

NieuwsNieuwsbrief en E-Flash

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief en E-Flash


 • Voor mij is het leuker als je dingen sámen kan doen. Sámen naar toneel met een even grote fan als ik. Maar ook samen schoonmaken. Dat is én plezant, én het gaat veel sneller. Ik vind het ook tof dat je een natuurlijke uitwisseling in geven en ontvangen ervaart."

  Jonathan

 • Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan lekker koken en ik organiseer kinderfeestjes. Soms voelde ik me wat alleen. Ik moet met weinig zien rond te komen. Babysit kost geld, dus ik ging niet vaak uit. Via LETS kook ik nu af en toe voor een feestje of receptie en ik hou leuke kindernamiddagen. In ruil komt Philip babysitten en krijg ik planten en struiken uit de tuin van Stef. In kan weer meer uit en heb vaker een leuke babbel.

  Malika

 • Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, maatschappelijke status, geloof of persoonlijkheid kan bij een LETS-groep: iedereen die het een tof systeem vindt en gemotiveerd is om er ook werkelijk iets mee te doen. De groep draait immers alleen goed als mensen onderhandelen.

  Pieter

 • De pollekes die ik ontving, hebben op zich geen enkele waarde. Ze oppotten is dus nutteloos. Ze leveren mij alleen wat op als ik ze uitgeef. Ik sta dan ook geregeld onder nul. Dat is níet negatief. Integendeel, in een LETS-groep staan er altijd evenveel eenheden boven als onder nul.

  Dieter

 • Mijn fiets was dringend aan herstel toe. Fietsenmakers trekken hun neus op voor zulke klusjes. En als ze het wel doen, betaal ik me blauw aan uurloon voor een belachelijk klusje, waar ik per toeval niets van ken. Verder stikte diezelfde fiets van de roest. Een verflaag zou ideaal geweest zijn, maar met twee linkerhanden bleef het zo. Tot ik bij de LETS-groep kwam. Lieven die als hobby fietsen herstelt, hielp mij uit de nood: snel en handig. Daarvoor heb ik hem met heel veel plezier ruim gewaardeerd.

  Tinne


Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting