Samenwerkingen

Het LETS-netwerk heeft ook voor organisaties en besturen heel wat te bieden. Samenwerken met LETS is gratis en zeer laagdrempelig. LETS Vlaanderen vzw zorgt steeds voor de nodige ondersteuning.

Voordelen

  • Interacties stimuleren: het LETS-systeem heeft een stimulerende werking op de interacties tussen vrijwilligers, medewerkers en je doelgroep. Mensen gaan binnen het netwerk sneller op elkaar beroep doen.
  • Waarderen van vrijwilligers: het wordt voor organisaties steeds moeilijker om vrijwilligers langdurig te binden aan hun organisatie. Vrijwilligers zoeken meer naar ‘what’s in it for me’. En met de LETS-waarderingen kan je jouw vrijwilligers extra gaan waarderen, zonder dat het voor jouw organisatie geld of tijd moet kosten.
  • Netwerk uitbreiden: omdat er heel wat organisaties zijn aangesloten aan het LETS-netwerk, breid je meteen ook jouw netwerk verder uit.
  • Praktische ondersteuning: Op zoek naar een vergaderlokaal? Of zoek je specifiek materiaal voor een bepaalde activiteit? Doe dan zeker ook eens beroep op ons LETS-netwerk.
  • Vrijwilligers werven: Voor een bepaald project of voor een langdurig engagement? Letsers zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hun talenten verder te ontplooien.

Hoe samenwerken

  1. Elke organisatie heeft een eigen verhaal en doelstellingen. We bekijken samen welke doelstellingen we met LETS kunnen gaan aanpakken en starten een gratis traject op maat.
  2. We bekijken hoe het LETS-systeem organisch kan inspelen op de werking van jouw organisatie. Werken met LETS wil niet meteen zeggen dat je daar ook veel tijd hoeft in te steken. In tegendeel. LETS bespaart je net heel wat tijd.
  3. Verder betrekken we eventueel andere organisaties, nemen we contact op met onze lokale vertegenwoordigers en LETS-groepen en werken we naar een feestelijk startmoment.