Warme Welvaart

Wat is nu echte welvaart? En waarom lijkt het zo moeilijk om dat te realiseren? Het lijkt soms alsof we geleidelijk aan allemaal sneuvelen onder de werkdruk en crisissen die elkaar opvolgen. We lijken er niet aan te kunnen ontsnappen. Of toch? Zijn er lichtpunten of zelfs stralen te vinden in onze huidige maatschappij? 

Welvaart kunnen we overal rond ons vinden, maar we moeten er wel oog voor hebben. Met onze campagne ‘Warme Welvaart’ brengen we mensen in gesprek over hoe we rijkdom anders kunnen bekijken. We willen inspireren over hoe je jouw welzijn kan doen toenemen, zonder dat daar geld aan te pas komt.  

Wat is Warme Welvaart?

Warme Welvaart is het streven naar een manier van leven waarvan echt iedereen beter kan worden. Het is de reminder dat geld geen oneindige bron van geluk is en dat er andere manieren nodig zijn om waarde met elkaar uit te wisselen. Manieren die ons dichter bij elkaar en onze omgeving brengen.  

Sociaal
Gelijke kansen, sociale cohesie en betrokkenheid van burgers bij de samenleving.

Welzijn
Gezondheid, kwaliteit van leven en het vermogen om persoonlijke doelen te bereiken. 

Ecologisch
Het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu.

Economisch
Werkgelegenheid, groei, inkomensverdeling en het inzetten van talenten, vanuit de traditionele en alternatieve economie.

Het doel van de campagne

Met de campagne ‘Warme Welvaart’ roepen we op tot een samenleving waarbij elke vorm van welvaart gewaardeerd wordt. Want heel wat mensen en organisaties zorgen voor vormen van welvaart die momenteel niet (genoeg) door onze maatschappij gewaardeerd worden. Het BBP (Bruto Binnenlands Product) trekt te veel aandacht naar zich toe en laat andere vormen van welvaart in de schaduw staan.  

Met ‘Warme Welvaart’ willen we mensen inspireren en activeren rond een andere kijk op welzijn.