Hoe werkt lets?

 • lokaal: de leden wonen in hoofdzaak binnen dezelfde gemeente of regio
 • netwerk: het is een verzameling van personen die lid zijn van de LETS-groep
 • ruil: alles kan geruild worden, maar het gaat in hoofdzaak om diensten
 • multilateraal: 'ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander, en een ander doet ooit wel eens iets voor mij'
 • leden: dit kunnen zowel personen, families als een organisatie zijn

Het LETS- systeem is automatisch een gesloten systeem dat alleen door de leden gebruikt kan worden. Enkel de LETS-leden hebben afgesproken om met elkaar te handelen en de transacties te waarderen met LETS-eenheden. Voor mensen buiten het LETS-systeem hebben LETS-eenheden geen waarde. Ze zullen ze niet accepteren omdat ze er niets mee zijn.

LETS-leden ruilen onderling hun aanbiedingen en vragen. De LETS-groep organiseert enkel het kader waarbinnen het ruilen zich kan ontplooien. Zij stelt de middelen ter beschikking waarbinnen leden met elkaar tot uitwisselingen komen.

Als lid van een LETS-groep ga je eerst nadenken over je aanbiedingen en vragen. Het verloop van een lidmaatschap kan tussen verschillende groepen onderling sterk verschillen. Vanaf je lidmaatschap kan je 'letsen' of concreet: kan je je diensten aanbieden en van andere diensten gebruik maken. Afspraken over uitwisselingen van diensten of producten maken de LETS-leden onderling. Ook dit kan van groep tot groep erg verschillen. Het waarderen van een dienst gebeurt tegenwoordig met online software. De software verrekent de transacties op de standen van de vrager en de gever. Het nettoresultaat van alle verrichtingen is steeds nul. Alles wat op een rekening wordt bijgeteld, gaat er immers op een andere rekening af. Binnen een LETS-groep zijn er dus evenveel schulden als tegoeden.

Deelnemers hoeven niet bang te zijn 'schulden' te maken in een
LETS-systeem

Zo'n tekort is immers niets anders dan de belofte om in een later stadium zelf iets te doen voor een ander LETS-lid. Meer nog: aangezien er steeds evenveel LETS-eenheden positief als negatief staan, is het noodzakelijk dat er mensen onder nul gaan. Er zou anders geen uitwisseling mogelijk zijn!

Met een limiet letten LETS-groepen er doorgaans op dat rekeningen niet te ver onder of boven nul komen te staan, anders kan het ruilverkeer stagneren. Door een open boekhouding te hanteren waarin hoge en lage standen zichtbaar zijn, worden de LETS-leden gestimuleerd om zo dicht mogelijk in de buurt van het nul-saldo te blijven of elkaar te stimuleren dat te doen.

LETS-eenheden waarderen vooral de hoeveelheid TIJD die er in een dienst of product is geïnvesteerd. Je creëert in feite zelf deze waarde op het moment dat iemand een dienst of product van je afneemt. Na de transactie ben je in het bezit van eenheden die vertegenwoordigen hoeveel tijd, energie of waarde je hebt geïnvesteerd. Tegelijk heeft de persoon die je dienst of product heeft afgenomen, een verplichting aan het geheel om een evenredig aantal eenheden terug te investeren in het systeem. Je maakt uiteraard wel zelf uit met wie je uitwisselt en wat je dan effectief doet.

LETS-groepen bepalen in grote mate zelf hun eigenheid. Die eigenheid hangt af van de aanbiedingen en achtergronden van de leden. Hoewel veel LETS-groepen grondig van elkaar kunnen verschillen, hebben bijna alle groepen een aantal overeenkomsten:

 • ze kennen een naam en een waarde toe aan hun lokale (intrestloze) ruileenheden die vaak op tijd zijn gebaseerd
 • ze bakenen hun ruilgebied of grens af in samenspraak met omliggende groepen
 • ze stellen interne regels en limieten op
 • ze installeren een software systeem voor het management
 • ...

Omdat LETS-groepen in Vlaanderen en Wallonië steevast TIJD als waarde-referentie gebruiken, zijn het technisch gezien eigenlijk eerder TIJDBANKEN. Door LETS-eenheden op deze manier los te koppelen van de heersende munt zijn ze stabieler.

 

Hoe werkt lets?


Meer informatie

Hoe werkt LETS?

LETS Valkuilen

LETS ondersteuning

LETS systeem

Nieuws

 

24 11 2019

LETS-dag
zondag 24 november

Ontdek en verken LETS op de LETS-dag in Oostende! Laat je inspireren door de lezingen, intrigeren door de performances en kom tot actie tijdens de workshops. Geniet van een boeiende film en bezoek zeker ook de duurzaamheidsmarkt met tal van inventieve organisaties en burgerinitiatieven!

 

24 11 2019

'Het klimaatbetoog'
van Nic Balthazar

Nic Balthazar brengt zijn Klimaatbetoog tijdens de LETS-dag op 24 november en legt de link met LETS. 

 

07 11 2019

Info en instapmoment LETS Liedekerke

Steek je graag je handen uit de mouwen? Help je graag iemand met een klusje? Wil je jouw kennis overbrengen? Heb je eens een stuk gereedschap nodig? En nog zoveel andere mogelijkheden. LETS is sociale economie in jouw buurt, zeg maar modern ruilen. Meer weten?

Kom dan naar het instapmoment op 7 november

Meer informatie: https://www.facebook.com/events/2667380763301142/Nieuwsbrief en E-Flash

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief en E-Flash


 • Voor mij is het leuker als je dingen sámen kan doen. Sámen naar toneel met een even grote fan als ik. Maar ook samen schoonmaken. Dat is én plezant, én het gaat veel sneller. Ik vind het ook tof dat je een natuurlijke uitwisseling in geven en ontvangen ervaart."

  Jonathan

 • Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan lekker koken en ik organiseer kinderfeestjes. Soms voelde ik me wat alleen. Ik moet met weinig zien rond te komen. Babysit kost geld, dus ik ging niet vaak uit. Via LETS kook ik nu af en toe voor een feestje of receptie en ik hou leuke kindernamiddagen. In ruil komt Philip babysitten en krijg ik planten en struiken uit de tuin van Stef. In kan weer meer uit en heb vaker een leuke babbel.

  Malika

 • Iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, maatschappelijke status, geloof of persoonlijkheid kan bij een LETS-groep: iedereen die het een tof systeem vindt en gemotiveerd is om er ook werkelijk iets mee te doen. De groep draait immers alleen goed als mensen onderhandelen.

  Pieter

 • De pollekes die ik ontving, hebben op zich geen enkele waarde. Ze oppotten is dus nutteloos. Ze leveren mij alleen wat op als ik ze uitgeef. Ik sta dan ook geregeld onder nul. Dat is níet negatief. Integendeel, in een LETS-groep staan er altijd evenveel eenheden boven als onder nul.

  Dieter

 • Mijn fiets was dringend aan herstel toe. Fietsenmakers trekken hun neus op voor zulke klusjes. En als ze het wel doen, betaal ik me blauw aan uurloon voor een belachelijk klusje, waar ik per toeval niets van ken. Verder stikte diezelfde fiets van de roest. Een verflaag zou ideaal geweest zijn, maar met twee linkerhanden bleef het zo. Tot ik bij de LETS-groep kwam. Lieven die als hobby fietsen herstelt, hielp mij uit de nood: snel en handig. Daarvoor heb ik hem met heel veel plezier ruim gewaardeerd.

  Tinne


Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting