Over ons

LETS Vlaanderen vzw is een erkende sociaal-culturele beweging en de stuwende kracht achter de LETS-beweging. LETS Vlaanderen vzw streeft naar een samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op winstbejag en geld verzamelen. We gaan voor gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid. 

Missie

LETS Vlaanderen vzw is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel. Letsen is het ruilen van diensten en goederen binnen een lokale groep. Zo verbinden we mensen en brengen we ze in beweging rond een nieuwe soort van economie. Door samen te letsen ontplooien mensen hun eigen krachten en talenten. 

Onze kernpijlers 

Wij gaan voor … 

een wereld waarin iedereen letst:  
We willen iedereen aan het letsen krijgen, want LETS heeft voor iedereen wat te bieden. De LETS-gedachte speelt in op een groeiende maatschappelijke nood om meer menselijkheid, samenhorigheid en samenwerking te brengen in onze huidige geïndividualiseerde en competitie-gerichte maatschappij. 

een netwerk dat ook door andere organisaties wordt opgenomen:  
Als expertisenetwerk werken we samen met organisaties, initiatieven en besturen. Ook zij kunnen heel wat zaken aanpakken via het LETS-netwerk. Met LETS kan je vrijwilligers waarderen en een sterker netwerk uitbouwen. Meer via ‘samenwerken’ (link naar pagina). 

een beweging met maatschappelijke impact:  
De LETS-methodiek heeft een impact op heel wat facetten in onze samenleving. Vanuit dit perspectief willen we ook een stuwende kracht voor verandering zijn. We roepen mensen op, mobiliseren hen en zetten hen aan tot maatschappelijke actie. 

Documentatie

Beleidsplan 2021-2025

Ons team

Sien Van Herreweghe – Coördinator

“Ik ben Siel Van Herreweghe, bijna 28 jaar en afgestudeerd als sociaal werker. Ik hou van variatie, sociaal contact, muziek, sport, nieuwe locaties maar kan evengoed genieten van rust en natuur om nieuwe ideeën op te doen. Ik heb een algemene kennis van een aantal topics zoals sociale economie, participatie en inclusie, vrije tijd, welbevinden, armoede, onderwijs,… en wil dit graag verbinden in deze functie om LETS verder te laten groeien en bloeien.”

📞 0469 18 09 72
✉️ siel@letsvlaanderen.be

Wesley Dooms

Ik ben Wesley Dooms, 42 jaar. Sinds eind september startte ik met een halftijdse functie bij LETS. Dat doe ik in combinatie met een halftijdse job als verpleegkundige. In de zorg zijn er veel bewijzen te vinden dat er meer solidariteit en verbinding nodig is.”

📞 0469 18 09 60
✉️ wesley@letsvlaanderen.be

Maite De Wel – Bewegingcoördinator

“Ik ben Maite De Wel, 24 jaar en ik ben onlangs afgestudeerd als sociologe aan de Universiteit Gent. Ik hou ervan om mensen te verbinden en na te denken over alternatieve manieren van samenleven, waar zorg voor elkaar en voor de natuur centraal staan. Net zoals de Lets-filosofie, geloof ik in de kracht van sterke gemeenschappen en in het belang van solidariteit, om zo stap voor stap te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en leefbare wereld voor iedereen.”

📞 0469 18 09 62
✉️ maite@letsvlaanderen.be

Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur

Met veel toewijding wordt het team bijgestaan door het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.  

Campagnes

We voeren met LETS Vlaanderen vzw campagne over maatschappelijke uitdagingen waar we als maatschappelijke beweging rond willen werken. We zijn ervan overtuigd dat we met de LETS-methodiek en filosofie een sterke impact kunnen hebben op onze maatschappij. 

Projecten

Gezien het unieke van het letsen en de vele positieve bijdragen die het letsen kan bieden aan de ruime samenleving, neemt LETS Vlaanderen vzw ook de laboratoriumrol met overtuiging op. De laboratoriumrol geeft LETS Vlaanderen vzw de kans om het letsen met oog voor alle positieve neveneffecten onder de aandacht te brengen.